Yliopiston kielikeskus

Uusimuotoiset viestintä- ja kieliopinnot (UVK)

Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittäminen on tällä hetkellä kielikeskuksen laajamittaisin pedagogisen kehittämisen muoto. UVK:ssa on siirrytty monikielisiin ja -tieteisiin opettajatiimeihin, jotka vastaavat kunkin tieteenalan viestintä- ja kieliopintojen suunnittelusta ja toteutuksesta heti opintojen ensimmäisestä vuodesta lähtien koko kandidaatintutkinnon ajan. Pääainekohtaiset opintokokonaisuudet ja niihin kuuluvat opintojaksot on rakennettu tiiviissä yhteistyössä ainelaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Suunnittelutyössä varmistetaan opintojen oikea-aikaisuus ja tuki pääaineen opinnoille.

Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu alkoi fysiikan laitoksella vuonna 2013 ja ensimmäinen pilotti käynnistyi syksyllä 2014. Näin esittelimme opinnot opiskelijoille syksyllä 2016:

Uusimuotoiset viestintä- ja kieliopinnot

 • MIKSI: Sekä kielikeskuksessa että ainelaitoksilla on havaittu, että nykymuotoiset kurssit eivät parhaalla mahdollisella tavalla tue opiskelijoiden viestintä- ja kieliosaamisen kehittymistä
 • MITÄ: Kielikeskuksessa on käynnistetty uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu, joka on kirjattu myös yliopiston strategian toimenpideohjelmaan
 • MITEN: Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnittelun lähtökohtia ovat olleet 
  • opintojen oikea-aikaisuus, 
  • opiskelijan kieliin ja viestintään liittyvät oppimistarpeet omassa pääaineessaan, 
  • aineenopintojen tukeminen sekä 
  • työelämävalmiuksien parantaminen.

Aikataulu

Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu on aikataulutettu kaikkien tiedekuntien osalta. Viimeiset pilotit käynnistyvät vuonna 2020.

Pilotit ovat parhaillaan käynnissä seuraavilla laitoksilla:

 • fysiikan laitos
 • historian ja etnologian laitos  
 • kemian laitos
 • yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
 • kauppakorkeakoulu

Suunnittelutyö on käynnissä kasvatustieteissä ja liikunnalla. Seuraavat suunnittelukaudet käynnistyvät syksyllä 2018.

 

Lisätietoja/yhteyshenkilöt

 • Johtaja Peppi Taalas, peppi.taalas@jyu.fi, +358 50 5541720
 • Pedagoginen johtaja Juha Jalkanen, juha.jalkanen@jyu.fi, +358 400 276 754
 • Opintopäällikkö Ulla Lautiainen, ulla.lautiainen@jyu.fi, +358 400 248069

Tutustu tarkemmin UVK:n taustaan ja tavoitteisiin

Jalkanen, J. (2017). Monikielistä pedagogiikkaa yliopiston viestintä- ja kieliopinnoissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta (lokakuu)

Jalkanen, J. (2017). Yhdessä parempaa yliopistopedagogiikkaa. Tiedeblogi (lokakuu).

Jalkanen, J., Almonkari, M. & Taalas, P. (2016). Viestintä- ja kieliopintojen kehittäminen kansainvälistyvässä korkeakoulutuksessa. Yliopistopedagogiikka, 23 (1).

UVK-kehittämistyötä on esitelty myös Tiedonjyvän alumninumerossa (2016).

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto