Yliopiston kielikeskus

Uusimuotoiset viestintä- ja kieliopinnot (UVK)

Yhdessä ainelaitosten ja tiedekuntien kanssa kielikeskus uudistaa kandidaatintutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot. 

Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittäminen on tällä hetkellä kielikeskuksen laajamittaisin pedagogisen kehittämisen muoto. Uusimuotoiset viestintä- ja kieliopinnot ovat monikielisiä, tieteenalalähtöisiä ja oikea-aikaisia. Tavoitteena on eheä yliopisto-opintojen kokonaisuus, jossa viestintä- ja kieliopinnot kytkeytyvät pää- ja sivuaineopintoihin niitä tukien ja opiskelijoiden akateemista osaamista kehittäen. Suunnittelussa on huomioitu tiedekunnilta, laitoksilta ja opiskelijoilta saatu palaute sujuvaan ja mielekkääseen opiskeluun liittyen. Samalla opintojen sisällöt on päivitetty vastaamaan muuttuvan maailman tarpeita.

 

Mikä muuttuu?

 • Tieteenalakohtaisten viestintä- ja kieliopintojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kielikeskuksen opettajatiimi yhdessä ainelaitoksen ja tiedekunnan henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa
 • Uusimuotoiset viestintä- ja kieliopinnot muodostuvat ilmiölähtöisistä opintojaksoista (akateemiset tekstitaidot, monikielinen vuorovaikutus, tutkimusviestintä), joilla käytetään useita kieliä (suomi, englanti, ruotsi ym.) tutkinnon tavoitteiden mukaisesti
 • Uudistus koskee UVK:n käynnistymisen jälkeen opintonsa aloittavia kandidaattivaiheessa olevia opiskelijoita 

Aikataulu

Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen kehittämistyö tehdään vaiheittain eri tiedekunnissa. Suunnittelu on aikataulutettu kaikkien tiedekuntien osalta käytettävissä olevat resurssit huomioiden. Viimeiset pilotit käynnistyvät vuonna 2020. 

Pilotit ovat parhaillaan käynnissä seuraavilla laitoksilla:

 • fysiikan laitos
 • historian ja etnologian laitos  
 • kemian laitos
 • yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
 • kauppakorkeakoulu

Suunnittelutyö on käynnissä kasvatustieteissä ja liikunnalla. Seuraavat suunnittelukaudet käynnistyvät syksyllä 2018.

 

Lisätietoja

 • Johtaja Peppi Taalas, peppi.taalas@jyu.fi, +358 50 5541720
 • Pedagoginen johtaja Juha Jalkanen, juha.jalkanen@jyu.fi, +358 400 276 754
 • Opintopäällikkö Ulla Lautiainen, ulla.lautiainen@jyu.fi, +358 400 248069

Tutustu tarkemmin UVK:n taustaan ja tavoitteisiin

Jalkanen, J. (2017). Monikielistä pedagogiikkaa yliopiston viestintä- ja kieliopinnoissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta (lokakuu)

Jalkanen, J. (2017). Yhdessä parempaa yliopistopedagogiikkaa. Tiedeblogi (lokakuu).

Jalkanen, J., Almonkari, M. & Taalas, P. (2016). Viestintä- ja kieliopintojen kehittäminen kansainvälistyvässä korkeakoulutuksessa. Yliopistopedagogiikka, 23 (1).

UVK-kehittämistyötä on esitelty myös Tiedonjyvän alumninumerossa (2016).

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto