Yliopiston kielikeskus

Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu käynnistyi fysiikan laitoksella vuonna 2013. Näin esittelimme opinnot opiskelijoille:

Uusimuotoiset viestintä- ja kieliopinnot

 • Sekä kielikeskuksessa että ainelaitoksilla on havaittu, että nykymuotoiset kurssit eivät parhaalla mahdollisella tavalla tue opiskelijoiden viestintä- ja kieliosaamisen kehittymistä
 • Kielikeskuksessa on käynnistetty uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu, joka on kirjattu myös yliopiston strategian toimenpideohjelmaan
 • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnittelun lähtökohtia ovat olleet 
  • opintojen oikea-aikaisuus, 
  • opiskelijan kieliin ja viestintään liittyvät oppimistarpeet omassa pääaineessaan, 
  • aineenopintojen tukeminen sekä 
  • työelämävalmiuksien parantaminen.

Aikataulu

Suunnittelu etenee vaiheittain eri tiedekunnissa. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu on aikataulutettu kaikkien tiedekuntien osalta.

Pilotit ovat parhaillaan käynnissä seuraavilla laitoksilla:

 • fysiikan laitos
 • historian ja etnologian laitos  
 • kemian laitos
 • yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Syksyllä 2016 uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu on käynnistetty kauppakorkeakoulussa.

 

Lisätietoja/yhteyshenkilöt

 • Johtaja Peppi Taalas, peppi.taalas@jyu.fi, +358 50 5541720
 • UVK-koordinaattori Juha Jalkanen, juha.jalkanen@jyu.fi, +358 400 276 754

Lue lisää

UVK:n taustaa ja tavoitteita on avattu yksityiskohtaisemmin Yliopistopedagogiikka-lehdessä julkaistussa artikkelissa: 

Jalkanen, J., Almonkari, M. & Taalas, P. (2016). Viestintä- ja kieliopintojen kehittäminen kansainvälistyvässä korkeakoulutuksessa. Yliopistopedagogiikka, 23 (1).

UVK-kehittämistyötä on esitelty myös Tiedonjyvän alumninumerossa (2016).

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto