Yliopiston kielikeskus

Torvelainen Päivi, lehtori (työstä vapaalla 31.5.2020 saakka)

Puhelinnumero:
+358 40 8053170
Huone:
Ag D221.2

Kirjoitusviestinnän lehtori
Opetan kirjoitusviestintää perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Työni painottuu tieteellisen kirjoittamisen opettamiseen. Koordinoin jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettua Tieteellinen viestintä suomeksi

-opintokokonaisuutta. Toimin kypsyysnäytteiden tarkastajana.

Koulutus:
FT (suomen kieli, Jyväskylän yliopisto)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys

Erityisosaaminen:
Humanistisen ja kasvatustieteellisen alan tieteelliset tekstit

Tutkimusintressit:
Tekstilajien tutkimus ja genrepedagogiikka, pienryhmäopetuksen ja vertaispalautteen tutkimus

* * * * * * * * *

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto