Yliopiston kielikeskus

Saaristo Pekka, lehtori

Puhelinnumero:
+358 40 8053167
Huone:
O 109

Vastuulehtori:
- Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
- Liikuntatieteellinen tiedekunta

 

In English

Ruotsin kielen lehtori
Liikunta- ja terveystieteiden sekä Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ruotsin kielen opetus ja opetuksen suunnittelu.

Koulutus:
FM (pohjoismaiset kielet, Tampereen yliopisto)

Erityisosaaminen:
suomi-ruotsi-suomi kääntäminen (äidinkieli ruotsi)

Oman osaamisen kehittäminen:

Jatko-opinnot, Helsingin yliopisto, Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden laitos.
Yliopistopedagogiikan kurssi, Helsingin yliopisto.

Julkaisut:

(2005), Metakommentarer gällande konstruktion av språksociologiskt material. Teoksessa: Nikula, Kristina et al (red.), Svenskan i Finland 8. Nordistica Tamperensia. 247-266.

(2006), Helsingin näkyvä kaksikielisyys – kielisosiologisia huomioita. Teoksessa: Pajunen, Anneli & Tommola, Hannu (toim.), XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19.-20.5.2005. Valikoima pidettyihin esitelmiin pohjautuvista artikkeleista. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series B 2. Tampere: Tampere University Press. 454-478. Luettavissa: http://tampub.uta.fi/tup/951-44-6622-5.pdf

(2006), Recension av Kristiansen, Tore & Vikør, Lars S. (red.), Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling. Teoksessa: Harling-Kranck, Gunilla & Lehti-Eklund, Hanna (red.), Folkmålsstudier 45. Helsingfors: Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. 131-138.

(2007), Transgressiivinen merkkisijoittelu kyseenalaistamisen tapana. Teoksessa: Veivo, Harri (toim.), Vastarinta/Resistanssi. Helsinki: Helsinki University Press. 198-222.

(2008), Regional variation och interaktion: om en responsiv konstruktion i Helsingforssvenska. Teoksessa: Lindström, Jan (red.), Språk och interaktion 1. Nordica Helsingiensia nr 10. 25-81. Luettavissa myös ositteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28471

(2013), Farlig tvåspråkighet? Recension av Blommaert, Jan et al (eds.), Dangerous Multilingualism - Northern Perspectives on Order, Purity and Normality. Julkaisussa Språkbruk 3/2013. 35-36.

(2014), Yksityiskohtaisia ohjeita tutkielman kirjoittajalle. Kirja-arvio teoksesta Nyberg, Rainer & Tidström, Annika, Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. Julkaisussa Kasvatus 45 (1) 2014. 91-94.

Saaristo, Pekka (2015), Grammar is the Heart of Language: Grammar and Its Role in Language Learning among Finnish University Students. Teoksessa: Jalkanen, Juha; Jokinen, Elina & Taalas, Peppi (eds.), Voices of Pedagogical Development – Expanding, Enhancing and Exploring Higher Education Language Learning. Dublin: Research-publishing.net. 279-318.

Kyppö, Anna; Natri, Teija; Pietarinen, Margarita & Saaristo, Pekka (2015), Use Your Languages! From Monolingual to Multilingual Interaction in a Language Class. Teoksessa: Jalkanen, Juha; Jokinen, Elina & Taalas, Peppi (eds.), Voices of Pedagogical Development – Expanding, Enhancing and Exploring Higher Education Language Learning. Dublin: Research-publishing.net. 319-335.

Tutkimusintressit:

Kielisosiologia (ideologiat, identiteetit, asenteet, nationalismi, kielivalinnat jne.); kieliopilliset konstruktiot puhutussa ruotsissa; geosemiotiikka

* * * * * * * * *

Senior Lecturer in Swedish
Teaching primarily in the faculties of sports and health sciences and social sciences.


Degree:
M.A. (Nordic languages, University of Tampere)

Special expertise:

Translation Swedish-Finnish-Swedish (Swedish as mother tongue)

Development of own expertise:

Required studies for a Ph.D. at the Departement of Scandinavian Languages, University of Helsinki.
Course in University Pedagogic, University of Helsinki.

Publications:

(2005), Metakommentarer gällande konstruktion av språksociologiskt material. Teoksessa: Nikula, Kristina et al (red.), Svenskan i Finland 8. Nordistica Tamperensia. 247-266.

(2006), Helsingin näkyvä kaksikielisyys – kielisosiologisia huomioita. Teoksessa: Pajunen, Anneli & Tommola, Hannu (toim.), XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19.-20.5.2005. Valikoima pidettyihin esitelmiin pohjautuvista artikkeleista. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series B 2. Tampere: Tampere University Press. 454-478. Luettavissa: http://tampub.uta.fi/tup/951-44-6622-5.pdf

(2006), Recension av Kristiansen, Tore & Vikør, Lars S. (red.), Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling. Teoksessa: Harling-Kranck, Gunilla & Lehti-Eklund, Hanna (red.), Folkmålsstudier 45. Helsingfors: Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. 131-138.

(2007), Transgressiivinen merkkisijoittelu kyseenalaistamisen tapana. Teoksessa: Veivo, Harri (toim.), Vastarinta/Resistanssi. Helsinki: Helsinki University Press. 198-222.

(2008), Regional variation och interaktion: om en responsiv konstruktion i Helsingforssvenska. Teoksessa: Lindström, Jan (red.), Språk och interaktion 1. Nordica Helsingiensia nr 10. 25-81. Can also be read at: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28471

(2013), Farlig tvåspråkighet? Recension av Blommaert, Jan et al (eds.), Dangerous Multilingualism - Northern Perspectives on Order, Purity and Normality. Julkaisussa Språkbruk 3/2013. 35-36.

Saaristo, Pekka (2014), Yksityiskohtaisia ohjeita tutkielman kirjoittajalle. Review of Nyberg, Rainer & Tidström, Annika, Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. In: Kasvatus 45 (1) 2014. 91-94.

Saaristo, Pekka (2015), Grammar is the Heart of Language: Grammar and Its Role in Language Learning among Finnish University Students. In: Jalkanen, Juha; Jokinen, Elina & Taalas, Peppi (eds.), Voices of Pedagogical Development – Expanding, Enhancing and Exploring Higher Education Language Learning. Dublin: Research-publishing.net. 279-318.

Kyppö, Anna; Natri, Teija; Pietarinen, Margarita & Saaristo, Pekka (2015), Use Your Languages! From Monolingual to Multilingual Interaction in a Language Class. In: Jalkanen, Juha; Jokinen, Elina & Taalas, Peppi (eds.), Voices of Pedagogical Development – Expanding, Enhancing and Exploring Higher Education Language Learning. Dublin: Research-publishing.net. 319-335.

Research interests:

- sociology of Language (ideology, attitudes, identities, nationalism, language choices etc.); grammatical constructions in spoken swedish; geosemiotics

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto