Yliopiston kielikeskus

Randell Elina, lehtori

Puhelinnumero:
+358 40 8053164
Huone:
Kärki Ba 126

Englannin kielen lehtori

Akateemisen kielitaidon opettaminen kandi- ja maisteritason opiskelijoille erityisesti informaatioteknologian tiedekunnassa sekä kauppakorkeakoulussa.  Englanninkielisen tiedeviestinnän opetus musiikkitieteiden laitoksella Music Mind and Technology maisteriohjelmassa. Valinnaisia kursseja työelämäviestinnässä. Akateemista kirjoittamista jatko-opiskelijoille, tutkijoille ja yliopiston henkilökunnalle.

Vastuulehtori – IT tiedekunta

Vastuuopettaja YTY, englannin kieli (2012- )

Koulutus:
Filosofian maisteri (Jyväskylän yliopisto, englantilainen filologia)

Vuoden kestävä PILC-täydennyskoulutus kielikeskusopettajille, 1988-1989

Tutkimusintressit
Multimodaalinen akateemisen tason englannin opetus; PLE

Julkaisut:

Räsänen, A. and Randell, E. (eds.) 1999. Towards learner and teacher autonomy – self-directed learning as a departmental policy for quality development in language centre instruction. University Printing House, Jyväskylä.

Huhta, A. and Randell, E., 1996. Multiple choice summary: A Measure of Text Comprehension in Cummins, A. and Berwick, R. (eds.), Validation in Language Teaching, Modern Languages in Practice 2, Multilingual Matters LTD, England.

* * * * * * * * *

Senior Lecturer in English

Teaching academic study skills, critical information management, scientific and professional writing and communication skills in English at undergraduate, graduate and postgraduate levels primarily in the faculty of Information Technology and School of Business and Economics. Integrated academic writing and communication skills for the English Medium Master’s program in Music Mind and Technology at the Department of Music. Elective courses for graduate and visiting students in career communication, language and society. Teaching academic writing to postgraduate students, researchers, and university faculty members.

Faculty representative – The Faculty of Information Technology

Head teacher – English  (2012- )

Degrees:

Master of Arts (University of Jyväskylä, English philology)

One-year teacher in-service program (PILC) for university language center teachers, 1988-1989

Research interests:
Multimodal EAP and Personal learning environments

Publications:

Räsänen, A and Randell, E (eds.) 1999. Towards learner and teacher autonomy – self-directed learning as a departmental policy for quality development in language centre instruction. University Printing House, Jyväskylä.

Huhta, A and Randell, E, 1996. Multiple choice summary: A Measure of Text Comprehension in Cummins, A and Berwick, R (eds.), Validation in Language Teaching, Modern Languages in Practice 2, Multilingual Matters LTD, England.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto