Yliopiston kielikeskus

Natri Teija, lehtori

Sähköposti:
teija.natri@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 40 8053157
Huone:
Kärki Ba 126

In English

Ranskan kielen lehtori

 • Ranskan kielen kurssien suunnittelu ja opetus Kauppakorkeakoulun ja muiden tiedekuntien opiskelijoille
 • Etudes Françaises -opintokokonaisuuden suunnittelu ja koordinointi
 • Vastuulehtori - Kauppakorkeakoulu ja Informaatioteknologian tdk
 • Opettaja- ja opiskelijavaihto Liègen yliopiston kanssa (Belgia)

Koulutus:

 • Filosofian lisensiaatti (romaaninen filologia) Jyväskylän yliopisto
 • Diplôme d'Études approfondies (DEA), Université de Nancy II, Ranska
 • Pedagoginen opettajankoulutus (40 ov), Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylä

Erityisosaaminen:

 • Ranskan kielen kehittyminen (opinnäytetyöt DEA ja FL)
 • Ranskan kielen oppimateriaalien tuottaminen (ks. julkaisuluettelo).
 • Arviointi (ks. julkaisuluettelo)

Kansalliset verkostot:

 • ECC-Lang, OPM:n rahoittama korkeakoulujen ranskan opetuksen arviointiprojekti, 2005-2008
 • Soveltavan kielentutkimuksen 31. kesäkoulun järjestelytoimikunnan jäsen, 2013

Kansainväliset verkostot:

 • Liègen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston opetusharjoittelija- ja opiskelijavaihdon koordinointi, 2009-
 • CEFCult (European Lifelong Learning Programme) 2009-2011
 • MAGICC (European Lifelong Learning Programme) 2011-2014

  Luottamustehtävät:

  • Kielikeskuksen johtokunta
   • Varsinainen jäsen, 2005-2008
   • Varajäsen, 2008-2010
   • Varsinainen jäsen, 2010-2013
  • Kielikeskuksen johtoryhmän jäsen, 2004-2016
  • Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan varajäsen, 2013-2014
  • Kielikampuksen pedagogisen kehittämisryhmän jäsen 2015-

  Oman osaamisen kehittäminen:

  • TieVie – Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus (5 ov) Suomen virtuaaliyliopisto.
  • Portfolio-koulutus (4 ov), Jyväskylän yliopisto
  • Kielikeskus pedagogisena asiantuntijayhteisönä -koulutus (2 op), Rehtori-instituutti.

  Tutkimusintressit:

  • Arvioinnin kehittäminen
  • Monikielinen ja monikulttuurinen opetus
  • Työelämävalmiuksien kehittäminen

  Julkaisut:

  • Natri, Teija & Räsänen, Anne. 2015. Developing a conceptual framework: the case of Magicc. Voices of pedagogical development – Expanding, enhancing and exploring higher education language learning. toim.  Jalkanen, J., Jokinen, E,. ja Taalas, P. ss. 85-104. http://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2015.000288
  • Kyppö, Anna; Natri, Teija; Pietarinen, Margarita; Saaristo, Pekka. 2015. Use your languages! From monolingual to multilingual interaction in a language class. Voices of pedagogical development – Expanding, enhancing and exploring higher education language learning. toim.  Jalkanen, J., Jokinen, E,. ja Taalas, P. ss. 319-336. http://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2015.000297
  • Natri, Teija. 2007. Active learnership in Continuous Self- and Peer-evaluation. Reconstructing Autonomy in Language Education : Inquiry and Innovation. Toim. Barfield, A. ja Brown, S.H. Palgrave MacMillan, ss.108-119.
  • Natri, Teija. 1998. Entendés moy, dames et damoissele. Quelques particularités des termes honorifiques utilisés au moyen âge pour les personnes féminines. Actes du XIIIe Congrès des romanistes scandinaves, Publication de l’Institut des Langues romanes et classiques, Université de Jyväskylä, ss. 427-439.
  • Merisalo, Outi ja Natri, Teija (toim.). 1998. Actes du XIIIe Congrés des romanistes scandinaves, Publications de l’Institut des Langues romanes et classiques, Université de Jyväskylä, 845 s.
  • Kähärä, Teija. 1997. Nom d’adresse Sire en moyen français. Actes du VIIIe Colloque International sur le moyen français, toim. Combettes, B. ja Monsonégo, S. Didier Érudition, Paris, ss. 281-295.
  • Kähärä, Teija. 1994. Le terme d’adresse MON SEIGNEUR en moyen français. Actes du XIIe Congrès des Romanistes Scandinaves, toim. Boysen, G., Aalborg University Press, ss. 309-317.

  Oppimateriaalit:

  • Moilanen, Anita ja Natri, Teija. 2007.Ranskan peruskielioppi, Gummerus, Jyväskylä.
  • Moilanen, Anita ja Natri, Teija. 2007. Ranskan peruskielioppi, harjoituskirja, Gummerus, Jyväskylä.
  • Moilanen, Anita ja Natri, Teija. 1995. Nykyranskan peruskielioppi, Gummerus, Helsinki.
  • Moilanen, Anita ja Natri, Teija. 1995. Nykyranskan peruskielioppi: harjoituskirja, Gummerus, Helsinki.
  • Moilanen, Anita ja Natri, Teija. 1995. Nykyranskan peruskielioppi: preppauskirja, Gummerus, Helsinki.
  * * * * * * * * *

  Senior Lecturer in French

  • Planning the French language courses for the students of all faculties.
  • Coordinator for Etudes françaises
  • Coordinator for teacher and student exchange with University of Liège, Belgium

  Degree:

  • Licentiate of Philosophy (Romance philology, University of Jyväskylä)
  • Diplôme d'Études approfondies (DEA), Université de Nancy II, France

  National networking:

  • ECC-Lang evaluation project on French teaching at the higher level, 2005-2008
  • Organizing Committee Member for the 31st Summer School of Applied Language Studies, 2013

  International networking:

  • Coordinating the exchange program between the University of Liège and University of Jyväskylä
  • CEFCult (European Lifelong Learning Programme) 2009-2011
  • MAGICC (European Lifelong Learning Programme) 2011-2014

  Positions of trust:

  • Member of the board, University of Jyväskylä Language Centre in 2005-2008, 2010 - 2013 and a deputy member 2008-2010
  • Member of the pedagogic steering group, 2004-2016
  • Ethical Committee Deputy Member; University of Jyväskylä, 2013-2014

  Research Interests:

  • Assessment and evaluation
  • Multilingual and Multicultural Competences
  • Employability skills

  Publications:

  • Natri, Teija & Räsänen, Anne. 2015. Developing a conceptual framework: the case of Magicc. Voices of pedagogical development – Expanding, enhancing and exploring higher education language learning. toim.  Jalkanen, J., Jokinen, E,. ja Taalas, P. ss. 85-104. http://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2015.000288
  • Kyppö, Anna; Natri, Teija; Pietarinen, Margarita; Saaristo, Pekka. 2015. Use your languages! From monolingual to multilingual interaction in a language class. Voices of pedagogical development – Expanding, enhancing and exploring higher education language learning. toim.  Jalkanen, J., Jokinen, E,. ja Taalas, P. ss. 319-336. http://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2015.000297
  • Natri, Teija. 2007. Active learnership in Continuous Self- and Peer-evaluation. Reconstructing Autonomy in Language Education : Inquiry and Innovation. Toim. Barfield, A. ja Brown, S.H. Palgrave MacMillan, ss.108-119.
  • Natri, Teija. 1998. Entendés moy, dames et damoissele. Quelques particularités des termes honorifiques utilisés au moyen âge pour les personnes féminines. Actes du XIIIe Congrès des romanistes scandinaves, Publication de l’Institut des Langues romanes et classiques, Université de Jyväskylä, ss. 427-439.
  • Merisalo, Outi ja Natri, Teija (toim.). 1998. Actes du XIIIe Congrés des romanistes scandinaves, Publications de l’Institut des Langues romanes et classiques, Université de Jyväskylä, 845 s.
  • Kähärä, Teija. 1997. Nom d’adresse Sire en moyen français. Actes du VIIIe Colloque International sur le moyen français, toim. Combettes, B. ja Monsonégo, S. Didier Érudition, Paris, ss. 281-295.
  • Kähärä, Teija. 1994. Le terme d’adresse MON SEIGNEUR en moyen français. Actes du XIIe Congrès des Romanistes Scandinaves, toim. Boysen, G., Aalborg University Press, ss. 309-317.

  Teaching materials:

  • Moilanen, Anita ja Natri, Teija. 2007.Ranskan peruskielioppi, Gummerus, Jyväskylä.
  • Moilanen, Anita ja Natri, Teija. 2007. Ranskan peruskielioppi, harjoituskirja, Gummerus, Jyväskylä.
  • Moilanen, Anita ja Natri, Teija. 1995. Nykyranskan peruskielioppi, Gummerus, Helsinki.
  • Moilanen, Anita ja Natri, Teija. 1995. Nykyranskan peruskielioppi: harjoituskirja, Gummerus, Helsinki.
  • Moilanen, Anita ja Natri, Teija. 1995. Nykyranskan peruskielioppi: preppauskirja, Gummerus, Helsinki.
  Yhteystiedot

  kompassi

  Käyntiosoite:
  Opintoasiat ja hallinto
  Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

  Sähköposti:
  lcinfo@ulc.jyu.fi

  Postiosoite:
  Yliopiston kielikeskus
  PL 35
  40014 Jyväskylän yliopisto