Yliopiston kielikeskus

Kyppö Anna, lehtori

Sähköposti:
anna.kyppo@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 40 4817571
Huone:
O 213

In English

Englannin ja slovakin kielen lehtori

Slovakin kielen ja kulttuurin opetus; valtakunnallinen slovakin oppiainevastuu.
Slovakin tentaattori humanistisessa tiedekunnassa.
Kriittisen lukemisen ja informaation hallinnan sekä tieteellisen kirjoittamisen ja esiintymisen taitojen opetus englannin kielessä.
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan englannin kielen yhteyslehtori.

Koulutus:
FT (slovakki vieraana kielenä, Comeniuksen yliopisto, Bratislava)
MA (englannin kieli ja kirjallisuus, Comeniuksen yliopisto, Bratislava)
MA (slovakin kieli ja kirjallisuus, Comeniuksen yliopisto, Bratislava)

Erityisosaaminen:
Auktorisoitujen kääntäjien tutkintotehtävien laatija ja arvioija suomen ja slovakin kielen välillä
Kielten laitoksen aine- ja maisteriohjelmien opetus (Johdatus eurooppalaisen kulttuurin tutkimukseen,  Eurooppalaisen kulttuurin historiaa ja monimuotoisuutta, Kielikontaktit, Slaavilaisista kielistä ja kansoista)
Erasmus-sopimusten koordinaattori (Comeniuksen yliopisto, Bratislava – Kielten laitos sekä kielikeskus)
Kääntäminen ja tulkkaus
Sanakirjojen ja slovakialaisen käännöskaunokirjallisuuden toimittaminen.

Kansalliset verkostot:
Suomen slavistipiirin jäsen
Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen
Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLa) jäsen

Kansainväliset verkostot:
”Slovakki vieraana kielenä – slovakki maailmassa” – Comeniuksen yliopiston Studia Academica Slovaca-keskuksen koordinoiva verkosto.

Luottamustehtävät:
Suomen slavistipiirin johtokunnan jäsen
Auktorisoitujen kääntäjien tutkintotehtävien laatija ja arvioija suomen ja slovakin kielen välillä

Tutkimusintressit:

Harvinaisten kielten (slovakin) oppiminen uusissa oppimisympäristöissä oppimisprosessin sekä oppimistulosten näkökulmasta.

Oppijan monikielisen vuorovaikutusosaamisen (profiilin) arvioiminen ja edistäminen kv- työelämän tarpeita varten (toimintatutkimus 2013-2014).

Julkaisut:

Slovakia. In Itä-Eurooppa matkalla länteen. Jouni Järvinen & Jouko Lindstedt (toim). Gaudeamus. 2011.

Miroslav Válek. Alkusanat. In Kosketuksia. Miroslav Válek. Kampus Kustannus. 2009.

Slovakin kielen verkkokurssi. https://kielikeskus.jyu.fi/opetus/slovakki/slovakin-verkkokurssi. 2008.

A Long Way to the Top of the Mountain. In Kirjomme kielillä. Tapestry of Teaching. Jyväskylän yliopiston kielikeskus. 2007.

Siellä jossain, Tam a tam.  Käännöksiä slovakialaisesta kirjallisuudesta. (Toim.). Kampus Kustannus. 2006, 2007.

Milan Rúfus, runoilija. Anna Kyppö. In Pienet rukoukset, Milan Rúfus. Kampus Kustannus. 2005; 2009.

Slovakian paluu Eurooppaan. In 10 uutta tulijaa. Euroopan unioni erilaisia yhdessä. Eurooppa tietoa. 2004.

Slovenčina vo Fínsku a nové formy štúdia. . In Slovenčina ako cudzí jazyk, Jana Pekarovičová (toim.) Filozofická fakulta Univerzity Komenského. 2002.

Vývin komunikačnych schopností v nových prostrediach osvojovania si cudzieho jazyka. In Jazyková komunikácia v 21. storočí. FHV UMB Banská Bystrica,. 2001.

Learning Slovak. In Towards Learner and Teacher Autonomy – Self-   Directed Learning as A Departmental policy for Quality Development in Language Centre Instruction. Action Research Report 3. Jyväskylä University Learning Centre. 1999.

INET – Development of Network-Based Language Instruction and Use of New Learning  Environments. L. Kallio, A. Kyppö, U. Lautiainen, A. Poutanen, M. Pulkkinen, L. Subra, H. Vesamäki. In Towards Learner and Teacher Autonomy – Self-Directed Learning as A Departmental Policy for Quality Development in Language Centre Instruction.  Action Research Report 3. Jyväskylä University Learning Centre. 1999.

Výskum komunikatívnej kompetencie fínskych študentov slovenčiny-. In Retrospektívne  a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. I. Diel. PF UMB, FHV UMB, Banská Bystrica. 1999.

Slovakin kielen oppikirja, Yliopistopaino, Helsingin yliopisto. 1980.

* * * * * * * * *

Senior Lecturer in Slovak

Teaching Slovak language and culture; responsibility for Slovak curriculum and testing at the Faculty of Humanities.
Teaching English academic communication - critical information management, research writing and presentation skills  to non-language degree students.
Contact English teacher for the Faculty of Mathematics and Natural Sciences.

Degree:
PhD (Teaching Slovak as a Foreign Language, Comenius University, Bratislava)
MA (Teaching English language and literature, Comenius University, Bratislava)
MA (Teaching Slovak language nd literature, Comenius University, Bratislava)

Expertise:
Lecturer in the Language Department subject and master degree courses (The Introduction to the Research of European Cultures, History and Multimodality of European Cultures, Language Contacts, Slavic Languages and Nations)
Test designer and evaluator for the authorized translators from Finnish to Slovak
Coordinator of the Erasmus agreement between the Comenius University and University of Jyväskylä – Language Department and Language Centre.
Interpretation and translation
Editor of dictionaries and translations of literature from Slovak to Finnish.

National networking:
Member of the Finland’s Association of Slavists
Member of the Finnish Association of Translators and Interpreters
Member of the Finnish Association of Applied Linguistics (AFinLa)

International networking:
Slovak as a Foreign Language network coordinated by the Studia Academica Slovaca Centre, Comenius University, Bratislava. Positions of trust

Positions of trust:
Member of the Board of Finland’s Association of Slavists
Test designer and evaluator for the authorized translators from Finnish to Slovak

Research interest:

Learning and teaching the  less commonly taught languages (case study of Slovak)  in the new language learning environments.
Exploring the effective pedagogical tools for teaching the LCTLs (Slovak) in the technology enhanced learning environment.
Agency and motivation in language learning.

Development and implementation of of plurilingual and intercultural education, the enhancement of multilingual and multicultural academic communication competence. (Action Research 2013-2014)

Publications:

Slovakia. In Itä-Eurooppa matkalla länteen. Jouni Järvinen & Jouko Lindstedt (edit.). Gaudeamus. 2011..

Miroslav Válek. Alkusanat. In Kosketuksia. Miroslav Válek. Kampus Kustannus. 2009.

Slovakin kielen verkkokurssi. https://kielikeskus.jyu.fi/opetus/slovakki/slovakin-verkkokurssi. 2008.

A Long Way to the Top of the Mountain. In Kirjomme kielillä. Tapestry of Teaching. Jyväskylän yliopiston kielikeskus. 2007.

Siellä jossain, Tam a tam. Käännöksiä slovakialaisesta kirjallisuudesta. (Edit.). Kampus Kustannus. 2006, 2007.

Milan Rúfus, runoilija. Anna Kyppö. In Pienet rukoukset, Milan Rúfus. Kampus Kustannus. 2005; 2009.

Slovakian paluu Eurooppaan. In 10 uutta tulijaa. Euroopan unioni erilaisia yhdessä. Eurooppa tietoa. 2004.

Slovenčina vo Fínsku a nové formy štúdia. . In Slovenčina ako cudzí jazyk, Jana Pekarovičová (edit.Filozofická fakulta Univerzity Komenského. 2002.

Vývin komunikačnych schopností v nových prostrediach osvojovania si cudzieho jazyka. In Jazyková komunikácia v 21. storočí. FHV UMB Banská Bystrica,. 2001.

Learning Slovak. In Towards Learner and Teacher Autonomy – Self- Directed Learning as A Departmental policy for Quality Development in Language Centre Instruction. Action Research Report 3. Jyväskylä University Learning Centre. 1999.

INET – Development of Network-Based Language Instruction and Use of New Learning Environments. L. Kallio, A. Kyppö, U. Lautiainen, A. Poutanen, M. Pulkkinen, L. Subra, H. Vesamäki. In Towards Learner and Teacher Autonomy – Self-Directed Learning as A Departmental Policy for Quality Development in Language Centre Instruction. Action Research Report 3. Jyväskylä University Learning Centre. 1999.

Výskum komunikatívnej kompetencie fínskych študentov slovenčiny-. In Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. I. Diel. PF UMB, FHV UMB, Banská Bystrica. 1999.

Slovakin kielen oppikirja, Yliopistopaino, Helsingin yliopisto. 1980

* * * * * * * * *

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto