Yliopiston kielikeskus

Kokkonen Lotta, yliopistonopettaja

Puhelinnumero:
+358 40 8053148
Huone:
Kärki Ab 359.1

In English

Puheviestinnän yliopistonopettaja

Puheviestinnän opetusta kaikista tiedekunnista tuleville opiskelijoille. Tiedekuntiin erityisesti suunnattua opetusta mm. liikunta – ja terveystieteilijöille, psykologian opiskelijoille

Koulutus:
FT, (puheviestintä, Jyväskylän yliopisto)
Aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys

Erityisosaaminen:
Kulttuurienvälinen viestintä

Kansalliset verkostot:
Laapu – puheviestinnän valtakunnallinen verkosto/ projekti

Julkaisut (viim. 5 vuoden ajalta):
Kokkonen, L. (2010). Pakolaisten vuorovaikutussuhteet: Keski-Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja kiinnittymisestään uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Puheviestinnän väitöskirjatutkimus, Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos.

Kokkonen, L. (2010). Erilaiset erityiset – maahanmuuttajien vuorovaikutussuhteet työyhteisössä. Työelämän tutkimuspäivät 2009: Työn ja elämän laatu. Konfrenssijulkaisu / Work Research Conference 2009: Quality of Work – Quality of Life. Conference proceedings.

Kokkonen, L. (2009). Social support within refugees’ interpersonal communication relationships. In T. A. Kinney & M. Pörhölä (Eds.) Anti- and pro-social communication: Theories, methods and applications. New York: Peter Lang, 161-172.

Kokkonen, L. 2006. Maahanmuuttajien vuorovaikutussuhteet. Vuorovaikutuksen näkökulma sopeutumisprosessiin, Proligi Puheviestinnän vuosikirja 2006, 42-71.

Kokkonen, L. 2006. Pakolaisten interpersonaaliset vuorovaikutussuhteet vieraassa maassa. Puheviestinnän lisensiaattitutkimus, Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos. http://thesis.jyu.fi/06/URN_NBN_fi_jyu-2006513.pdf

Kokkonen, L. 2006. Yhdessä liikkuminen ja tekeminen vähentää ennakkoluuloja monikulttuurisessa ryhmässä. Liikunnanopettaja, 2/2006, 42–43.


* * * * * * * * *


Lecturer in Finnish speech communication
Teaching speech communication courses at BA and MA levels.

 

Degrees:
PhD (Speech communication, university of Jyväskylä)
Qualifications for adult pedagogics

Special expertise:
Intercultural communication

National networking:
LAAPU project / network

Publications:

Kokkonen, L. (2010). Pakolaisten vuorovaikutussuhteet: Keski-Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja kiinnittymisestään uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Puheviestinnän väitöskirjatutkimus, Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos.

Kokkonen, L. (2010). Erilaiset erityiset – maahanmuuttajien vuorovaikutussuhteet työyhteisössä. Työelämän tutkimuspäivät 2009: Työn ja elämän laatu. Konfrenssijulkaisu / Work Research Conference 2009: Quality of Work – Quality of Life. Conference proceedings.

Kokkonen, L. (2009). Social support within refugees’ interpersonal communication relationships. In T. A. Kinney & M. Pörhölä (Eds.) Anti- and pro-social communication: Theories, methods and applications. New York: Peter Lang, 161-172.

Kokkonen, L. 2006. Maahanmuuttajien vuorovaikutussuhteet. Vuorovaikutuksen näkökulma sopeutumisprosessiin, Proligi Puheviestinnän vuosikirja 2006, 42-71.

Kokkonen, L. 2006. Pakolaisten interpersonaaliset vuorovaikutussuhteet vieraassa maassa. Puheviestinnän lisensiaattitutkimus, Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos. http://thesis.jyu.fi/06/URN_NBN_fi_jyu-2006513.pdf

Kokkonen, L. 2006. Yhdessä liikkuminen ja tekeminen vähentää ennakkoluuloja monikulttuurisessa ryhmässä. Liikunnanopettaja, 2/2006, 42–43.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto