Yliopiston kielikeskus

Jauhojärvi-Koskelo Camilla, lehtori

Puhelinnumero:
+358 40 8053143
Huone:
Kärki Ba 126

Työtehtävät

  • Ruotsin kielen akateemisen tason opetusta kauppatieteiden ja informaatioteknologian tiedekunnan opiskeijoille
  • Ruotsin kielen esiintymisvarmuuden opetusta kaikkien tiedekuntien opiskelijoille 
  • Informaatioteknologian tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun vastuulehtori (opintopistetäydennykset, terminologiatäydennykset sekä korvaavat kokeet)

 Koulutus 

  • Opettajan pedagogiset opinnot (Jyväskylä yliopisto)
  • FM (Jyväskylän yliopisto, pohjoismainen filologia)

Asiantuntijatehtävät

  • Yleisten kielitutkintojen (YKI) ruotsin kielen testiluonnosten tarkistaja ja kommentoija

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

  • Ruotsi toisena kielenä
  • Yliopisto-opiskelijoiden motivaatio ja asenteet ruotsin kieltä ja sen opiskelua kohtaan

Julkaisut

Tästä TUTKAn julkaisuihin

 

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto