Yliopiston kielikeskus

Jauhojärvi-Koskelo Camilla, lehtori

Puhelinnumero:
+358 40 8053143
Huone:
Kärki Ba 126

Vastuulehtori:
- Informaatioteknologian tiedekunta
- Kauppakorkeakoulu

 

In English

Ruotsin kielen lehtori
Erityisaloina kauppatieteiden ja informaatioteknologian tiedekunnan opetus.

Koulutus:
FM (Jyväskylän yliopisto, pohjoismainen filologia)

Erityisosaaminen:
Yleisten kielitutkintojen ruotsin kielen testiluonnosten tarkistaja ja kommentoija.Tulkkaus ja asiakirjojen kääntäminen (suomi-ruotsi-norja).

Luottamustehtävät:
Jyväskylän Pohjola-Norden ry:n hallituksen jäsen

Tutkimusintressit:
Ruotsi toisena kielenä, yliopisto-opiskelijoiden motivaatio ja asenteet ruotsin kieltä ja sen opiskelua kohtaan.

Julkaisut:

Jauhojärvi-Koskelo, C. (kommande) Finskspråkiga universitetsstudenters syn på svenska i högskoleutbildningen och arbetslivet: Nytta och glädje eller ett nödvändigt ont?  Licentiatavhandling. Institutionen för språk, Jyväskylä universitet.

Jauhojärvi-Koskelo, C. & Palviainen, Å. (2011) ”Jag studerar gärna svenska men är inte nöjd med det jag kan” Motivation, attityder och färdigheter i svenska hos finska universitetsstudenter. Teoksessa: Juurakko-Paavola, T. & Palviainen, Å (red.), Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen: Om kunskaper och motivation genom olika utbildningsstadier. HAMKin julkaisuja 11/2011, 81-102.

Nordqvist Palviainen, Å. & Jauhojärvi-Koskelo, C. (2009) Mitt i brytpunkten: Finska universitetsstudenters åsikter om svenska. Teoksessa: Collin, L. & Haapamäki, S (red.), Svenskan i Finland 11, konferensvolym, 125-133.

Jauhojärvi-Koskelo, C. & Nordqvist Palviainen, Å. (2008) ”Kyllä, kotibileissä naamioiduin ruotsinkieliseksi”. Jyväskylän yliopisto, kielten laitos.

Jauhojärvi-Koskelo, C., Laurila, M. & Ylkänen, T. (2003) ”Nätfräsch”

* * * * * * * * *

Senior Lecturer in Swedish

Teaching academic Swedish primarily in the faculty of information technology and the school of business and economics.

Degree:

M.A. (University of Jyväskylä, Nordic philology)

Special expertise:
Reviewer of the Swedish test outlines in the National Certificates of Language Proficiency.
Interpretations and translations (Finnish-Swedish-Norwegian).

Positions of trust:
Vice-chair of the board, Jyväskylä Pohjola-Norden ry

Publications:

Jauhojärvi-Koskelo, C. (kommande) Finskspråkiga universitetsstudenters syn på svenska i högskoleutbildningen och arbetslivet: Nytta och glädje eller ett nödvändigt ont?  Licentiatavhandling. Institutionen för språk, Jyväskylä universitet.

Jauhojärvi-Koskelo, C. & Nordqvist Palviainen, Å. (2010). ”Jag studerar gärna svenska men är inte nöjd med det jag kan. Motivation, attityder och färdigheter i svenska hos finska universitetsstudenter”. Nordqvist Palviainen & Juurakko-Paavola (toim.) Hur mår svenskan i Finland? Elev-, student och lärarröster.

Nordqvist Palviainen, Å. & Jauhojärvi-Koskelo, C. (2009) Mitt i brytpunkten: Finska universitetsstudenters åsikter om svenska. Svenskan i Finland 11, konferensvolym.

Jauhojärvi-Koskelo, C. & Nordqvist Palviainen, Å. (2008) ”Kyllä, kotibileissä naamioiduin ruotsinkieliseksi”. Jyväskylän yliopisto, kielten laitos.

Jauhojärvi-Koskelo, C., Laurila, M. & Ylkänen, T. (2003) ”Nätfräsch”

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto