Yliopiston kielikeskus

Kehittämistyö

Pedagoginen kehittäminen

Kielikeskuksen toiminnan taustalla on uusimpaan tutkimustietoon pohjautuva opetuksen pitkäjänteinen ja systemaattinen kehittäminen, johon koko henkilökunta on sitoutunut.

Uusimuotoiset viestintä- ja kieliopinnot (UVK)

Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittäminen on tällä hetkellä kielikeskuksen laajamittaisin pedagogisen kehittämisen muoto. UVK:ssa on siirrytty monikielisiin ja -tieteisiin opettajatiimeihin, jotka vastaavat kunkin tieteenalan viestintä- ja kieliopintojen suunnittelusta ja toteutuksesta heti opintojen ensimmäisestä vuodesta lähtien koko kandidaatintutkinnon ajan. Pääainekohtaiset opintokokonaisuudet ja niihin kuuluvat opintojaksot on rakennettu tiiviissä yhteistyössä ainelaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Suunnittelutyössä varmistetaan opintojen oikea-aikaisuus ja tuki pääaineen opinnoille.  Lue lisää...

Kielikeskus tulevaisuuden työpaikkana

Henkilöstön hyvinvointi on merkittävä tekijä kehittämistyössä. Kielikeskus tulevaisuuden työpaikkana -hankkeessa (2014–2015) tarkasteltiin ja kehitettiin ulkopuolisen konsultin avulla kielikeskuksen toiminnan prosesseja, työtapoja ja työhyvinvointia. Lue lisää...

Yliopiston sisäiset tutkimus- ja kehittämishankkeet

Kansalliset ja kansainväliset projektit

Sisäisten kehittämishankkeiden lisäksi henkilökuntaamme on mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja hankkeissa.

 • Language learning in the wild (2014–2015)
 • Virtuaalista suomen opiskelua kehittämässä (2014–2015)
 • IntlUNI – The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space in the International University (2012–2015)
 • MAGICC – Modularising Multilingual and Multicultural Academic Communication Competence for BA and MA level (2011–2014)
 • SPEAQ – Sharing Practice in Enhancing and Assuring Quality (2012–2013)
 • SpeakApps – Oral production and interaction in a foreign language through online ICT tools (2011–2012)
 • ScandLE – Teaching problem based learning in virtual environments (2010–2012)
 • Know-Id – Knowledge and Identity (2010–2012)
 • F-SHAPE – Future Space for Shared and Personal Learning and Working (2010–2011)

Julkaisut ja esitelmät

Toimintatutkimus (1994–2014)

Pedagogista kehittämistyötä on tehty jo 20 vuoden ajan toimintatutkimuksella, johon koko kielikeskuksen henkilökunta on osallistunut. Seitsemäs toimintatutkimussykli päättyi keväällä 2014 ja vuoden 2015 aikana kielikeskuksen kehittämistyö dokumentoitiin kansainvälisenä ja vertaisarvioituna open access e-julkaisuna. Artikkelikokoelma Voices of pedagogical development – expanding, enhancing and exploring higher education language learning koostuu 14 artikkelista, jotka valottavat viestintä- ja kieliopintojen kehittämistä nyt ja tulevaisuudessa kansainvälisestikin tuoreista näkökulmista. 

Toimintatutkimuksen vaiheisiin voit tutustua taulukosta tai alla olevista linkeistä.

  Yhteystiedot

  kompassi

  Käyntiosoite:
  Opintoasiat ja hallinto
  Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

  Sähköposti:
  lcinfo@ulc.jyu.fi

  Postiosoite:
  Yliopiston kielikeskus
  PL 35
  40014 Jyväskylän yliopisto