Yliopiston kielikeskus

Taalas Peppi, johtaja

Sähköposti:
peppi.taalas@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 50 5541720
Huone:
O 207

Koulutus

 • Dosentti - soveltava kielitiede, monimediainen kielenopetuksen pedagogiikka, 2012
 • Filosofian tohtori - soveltava kielitiede, 2004
 • Filosofian maisteri - englantilainen filologia, 1995

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

 • Kielenoppimisen teknologiat, monimediainen pedagogiikka
 • Opetuskulttuurien muutos
 • Opettajien ammatillinen kehittäminen

Julkaisut

* * * * * * * * *

Degrees:

 • Adjunct professor - Applied Linguistics, multimodal language teaching pedagogies, 2012
 • PhD - Applied Linguistics, 2004
 • M.A. - English Philology, 1995

Research interests:

 • Technology-based language learning, multimodal pedagogies
 • Educational change
 • Staff development

Publications:

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto