Yliopiston kielikeskus

Saksala Veera, yliopistonopettaja

Puhelinnumero:
+358 40 8053668
Huone:
Ag D221.2

Työtehtävät

  • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnitteleminen ja toteuttaminen sekä matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa että kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa osana monikielistä ja -tieteistä opettajatiimiä
  • Tieteellisen kirjoittamisen kandidaattitason kursseja kaikkien tiedekuntien opiskelijoille sekä maisteritason kursseja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille
  • Kirjoitusviestinnän kandidaatti- ja maisteritason verkko-opetuksen suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen
  • Kielikeskuksen Hyvis 

Vastuuopettaja

  • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta 

Koulutus

  • FM (suomen kieli, Jyväskylän yliopisto)
  • KM (kasvatustiede, Oulun yliopisto)

 

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto