Yliopiston kielikeskus

Oksala Maaria, yliopistonopettaja

Puhelinnumero:
+358 40 8053159
Huone:
O 110

Suomi toisena kielenä yliopistonopettaja

Koulutus:
Kauppatieteiden maisteri (Helsingin kauppakorkeakoulu)
Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (Jyväskylän yliopisto)
Suomi toisena tai vieraana kielenä –opinnot (Jyväskylän yliopisto)

Erityisosaaminen:

Freelance-tulkki Euroopan komissiossa ja parlamentissa.


* * * * * * * * *


Lecturer in Finnish as a second language


Degrees:

Master of Economic Sciences (Helsinki School of Economics)
Pedagogical studies for adult educators (University of Jyväskylä)

Finnish as a second or foreign language studies (University of Jyväskylä)

Special expertise:

Freelance interpreter, The European Commission and parliament. 

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto