Yliopiston kielikeskus

Monto Kirsi, yliopistonopettaja

Sähköposti:
kirsi.monto@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 40 8054977
Huone:
O 109

Työtehtävät

  • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittäminen ja opettaminen osana monikielistä ja -tieteistä opettajatiimiä
  • Ruotsin kielen tutkintoon kuuluvien kurssien opetus ja kehittäminen (humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
  • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntavastaava

Koulutus

  • FM (Jyväskylän yliopisto, ruotsin kieli)
  • Aineenopettajan pätevyys, ruotsin ja saksan kieli (Jyväskylän yliopisto)

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

  • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittäminen
  • Motivaatio ja asenteet kielenoppimisessa
Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto