Yliopiston kielikeskus

Lukkari Teija, yliopistonopettaja

Puhelinnumero:
+358 40 8053154
Huone:
Ag D221.2

Puheviestinnän yliopistonopettaja

Koulutus:
FM (puheviestintä, Jyväskylän yliopisto)
Aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys (APO), Jyväskylän yliopisto.

Erityisosaaminen:

Asiantuntijakoulutukset työelämäsektorilla (sekä julkinen että yksityinen). Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta, työyhteisöviestinnän, esimiesvalmennuksen, esimiesviestinnän, esimiehen vourovaikutusosaamisen, johtamisviestinnän, viestinnän johtamisen, johtoryhmätyöskentelyn, mentorin vuorovaikutusosaamisen  ja esiintymistaidon koulutukset sekä konsultoinnit.

Koulutusorganisaatioiden ja työyhteisöjen viestinnän / vuorovaikutuksen kehittämisen ja kouluttamisen erikoisasiantuntijatehtävät.

Kansalliset verkostot:

LAAPU- hanke ja Verme- hanke (vertaismentorointi).

Tutkimusintressit:

Työhyvinvointi pedagogisessa työssä ja työyhteisössä.
Vuorovaikutusosaamisen ja työhyvinvoinnin yhteydet.

* * * * * * * * *

University teacher in speech communication

Degrees:

M.A. (speech communication, University of Jyväskylä)
Pedagogical studies for adult educators (qualification), University of Jyväskylä

Special expertise:
Communication skills for managers and directors.
Work place communication.
Mentoring.

National networks:

LAAPU (quality in teaching speech communication) and VERME (peer mentoring) projects.

Research interests:

Workplace well-being in pedagogical work and work community.
Relation of interaction and work place well-being.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto