Yliopiston kielikeskus

Lehtonen Tuija, yliopistonopettaja

Puhelinnumero:
+358 40 8053152
Huone:
Ag D221.2

In English

Suomi toisena kielenä yliopistonopettaja

Koulutus:
FL (Suomen kieli, Jyväskylän yliopisto)

Kansalliset verkostot:

Ylioppilaslautakunnan apujäsen 2013- , suomi toisena kielenä -jaos

Adaptiivinen suomen kielen oppimateriaali -hankkeen pedagoginen asiantuntija 2016, Opetushallitus

Virtuaalista suomen opetusta kehittämässä ESR-hankkeen pedagoginen asiantuntija ja ohjausryhmän jäsen 2015–2016 (Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Jyväskylän yliopiston kielikeskus, Heuristica Oy, Ubiikki Oy)

AIKIS-hankkeen (suomen ja ruotsin kielen verkko-oppimateriaali aikuisille maahanmuuttajille) ohjausryhmän jäsen 2008-2013, Opetushallitus

Kansainväliset verkostot:
Lingu@net World Wide -projektin suomen kielen osuudesta vastaaminen. Jatkohanke Lingu@net Europa Plus -projektille

Julkaisut:

Lehtonen, T. – Vaarala, H. 2015. Pelisilmää - Pelaaminen osana kielenoppimista. In H. Vaarala & T. Lehtonen. Pelit, pelaaminen ja pelillisyys kielenoppimisessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta – October 2015. http://www.kieliverkosto.fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-2015/

Lehtonen, T. – Lakkala, M. – Eloranta, J. – Rasila, M. 2015. Pedagoginen perusta kielenoppimisessa. In  Y. Lappalainen – M. Poikolainen – H. Trapp (eds.) Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen. Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 6. Turun yliopiston Brahea-keskus, pp. 20–38.
ISSN 2342-4273 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-951-29-6162-7 (verkkojulkaisu)

Lakkala, M. – Vauhkonen, T. – Poikolainen, M. – Lehtonen, T. – Tapaninen, T. – Trapp, H. – Kamppari, H. – Itähaarla, A. 2015. Virtuaalimaailmojen ja pelien käyttömahdollisuuksia opetuksessa. In  Y. Lappalainen – M. Poikolainen – H. Trapp (eds.) Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen. Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 6. Turun yliopiston Brahea-keskus, pp. 20–38.
ISSN 2342-4273 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-951-29-6162-7 (verkkojulkaisu)

Lappalainen, Y. – Rakkolainen, I. – Korkalainen, T. – Okkonen, J. – Mäkilä, J. – Pääkylä, J. – Lehtonen, T. – Lakkala, M. 2015. Tulevaisuudennäkymiä. In  Y. Lappalainen – M. Poikolainen – H. Trapp (eds.) Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen. Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 6. Turun yliopiston Brahea-keskus, pp. 20–38.
ISSN 2342-4273 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-951-29-6162-7 (verkkojulkaisu)

Lehtonen, T. (2013). Tuen muodot ja oppimisen mahdollisuudet suomen kielen verkkokurssilla. In A. Kaivapalu (eds.) Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 23/2013, pp.  163–186.
ISSN 1736-9290 (kirja)
ISSN 2228-3854 (verkkojulkaisu)

Lehtonen (2010): Puhutaan vaan. In H. Tani & L. Nissilä (eds.) Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa. Oppaat ja käsikirjat 2010: 4. Opetushallitus: Helsinki, pp. 134–147.

Lehtonen (2004): Soveltaa voi yhdessäkin – suomi vieraana kielenä -oppijoiden oppimiskokemuksista yhteisöllisellä verkkokurssilla. AFinLAn (Suomen soveltavan kielentutkimuksen yhdistyksen) vuosikirja.

Vaarala – Lehtonen (2004): Suomi toisena kielenä viittomakielisten opetusharjoittelussa. Kuurojen lehti 4.

Lehtonen (2003): Matkalla alusta loppuun: apuna oppikirja ja cd-rom (arvio From Start to Finnish -oppikirjasta ja cd-romista). Virittäjä 1.

Lehtonen – Tuomainen (2003): CSCL - A Tool to Motivate Foreign Language Learners: The Finnish Application. ReCall: An International journal on technologies and language learning 15(1). ss. 51 – 67.

Lehtonen – Vaarala (2003): S2-verkko-oppimateriaalit oppimisen iloksi ja tueksi. Tempus 4.

Lehtonen – Vaarala (2003): Potkua verkosta S2-opetukseen.  MoniTori 3.

* * * * * * * * *

Lecturer in Finnish as a second language


Degrees:
Phil. Lic. (Finnish language, University of Jyväskylä)

National networking:
Member of the board AIKIS-project 2008, Finnish National Board of Education

International networking:
Lingu@net World Wide project, coordinator of Finnish language.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto