Yliopiston kielikeskus

Kuitunen Heidi, kirjoitusviestinnän tuntiopettaja

Huone:
O 106

Työtehtävät

  • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu ja toteuttaminen historian ja etnologian sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosten opiskelijoille
  • Tieteellisen kirjoittamisen opettaminen erityisesti kaikkien tiedekuntien opiskelijoille suunnatuilla kursseilla
  • Gradutyöpajojen opettaminen
  • Kirjoittamisen ohjaamista koskevat henkilöstökoulutukset
  • Avoimen yliopiston yhteyshenkilö kirjoitusviestinnän opetusta koskevissa asioissa
Koulutus
  • Tohtorikoulutettava (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto)
  • FM (suomen kieli, Jyväskylän yliopisto)
Tutkimusintressit ja kehittämistyö
  • Monikielisyys tieteellisessä kirjoittamisessa ja tieteenalakohtaisissa tekstitaidoissa
  • Monikielisen pedagogiikan kehittäminen korkeakoulukontekstissa

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto