Yliopiston kielikeskus

Korkala Salme, yliopistonopettaja

Puhelinnumero:
0408055155
Huone:
Ag D221.2

Työtehtävät

  • Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen suunnitteleminen ja toteuttaminen sekä yhteiskuntatieteen ja filosofian tiimissä sekä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille osana monikielistä ja -tieteistä opettajatiimiä
  • Opettaminen ja opetuksen kehittäminen kandi- ja maisteritasolla esim. akateemiset tekstitaidot, puheviestinnän perusteet, akateemisen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen, neuvottelu- ja kokoustaito
  • Neuvottelu- ja kokoustaidon opintojakson monimuoto-opetuksen suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä toisen opettajan kanssa
  • Kielikeskuksen digikummi
Tiedekuntavastaava

  • kasvatustieteiden tiedekunta
  • IT-tiedekunta
Kouluts
  • Filosofian maisteri (pääaine puheviestintä)

Kansalliset ja kansainväliset verkostot

  • Prologos ry:n ja International Association for Conflict Management -järjestön jäsen

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

  • Työyhteisön vuorovaikutussuhteet, vaikeat konfliktit, konfliktinhallinta, konfliktivuorovaikutus, johtaminen
Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto