Yliopiston kielikeskus

Kokkonen Lotta, yliopistonopettaja

Puhelinnumero:
+358 40 8053148
Huone:
Kärki Ba 126

In English

Puheviestinnän yliopistonopettaja

Puheviestinnän opetusta kaikista tiedekunnista tuleville opiskelijoille. Tiedekuntiin erityisesti suunnattua opetusta mm. liikunta – ja terveystieteilijöille, psykologian opiskelijoille

Koulutus:
FT, (puheviestintä, Jyväskylän yliopisto)
Aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys

Erityisosaaminen:
Väitöskirja: Kokkonen, L. (2010). Pakolaisten vuorovaikutussuhteet. Keski-Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja kiinnittymisestään uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Puheviestinnän väitöskirja. Jyväskylä Studies in Humanities, 143. Jyväskylän yliopisto.

Kulttuurienvälinen viestintä / Kansainvälistymisen tukeminen

 

Kansalliset verkostot: 

Progolos ry (puheviestinnän valtakunnallinen tieteellinen yhdistys; ) Johtokunnan varapuheenjohtaja http://prologos.fi/)

Keskeisimmät julkaisut:

Kokkonen, L. (Forthcoming 2018) Pakolaisten sosiaalinen tuki viranomaiskohtaamisissa. Teoksessa  Hiitola, J., Anis, M. & Turtiainen, K (toim.), Migration, services and well-being. Encounters, agency and bordering practises in welfare work. Helsinki: Vastapaino.

Pöyhönen, S., Kokkonen, L. & Tarnanen, M. (Forthcoming /2018). Turvapaikanhakijoiden kertomuksia sosiaalisista verkostoista ja kuulumisen tunteista. Teoksessa Lyytinen, E. (toim.), Pakolaisuus Suomessa. Turku: Institute of Migration.

Kokkonen, L., & Almonkari, M. (2015). Teaching networking: an interpersonal communication competence perspective. In J. Jalkanen, E. Jokinen, & P. Taalas (Eds.), Voices of pedagogical development – Expanding, enhancing and exploring higher education language learning (pp. 31-56). Dublin: Research-publishing.net. doi:10.14705/rpnet.2015.000286

Kokkonen, Lotta & Pyykkönen, Miikka. (2015). Tutkija, tukija vai ystävä? Neuvotteluja vallasta ja luottamuksesta maahanmuuttajien haastattelututkimuksessa. Sanna Aaltonen ja Riitta Högbacka (toim.), Umpikujista oivalluksiin. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere University Press, 89 - 114.

Kokkonen, L. (2014). Kirja-arvio. Fred Dervin & Laura Keihäs 2013. Johdanto uuteen kulttuurienväliseen viestintään ja kasvatukseen Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, Kasvatusalan tutkimuksia 63. (156 s.) Proligi 2014.


* * * * * * * * *


Lecturer in Finnish speech communication
Teaching speech communication courses at BA and MA levels.

 

Degrees:
PhD (Speech communication, university of Jyväskylä)
Qualifications for adult pedagogics


Research interests:

  • Wellbeing and social networks of international students
  • Refugees’ and asylum seekers social networks
  • Interpersonal perspective on social networks and networking

 

Special expertise:
Intercultural communication

 

National networking:
 

Selected publications:
Kokkonen, L. (Forthcoming 2018) Pakolaisten sosiaalinen tuki viranomaiskohtaamisissa [Social Support in Refugees’ and Officials’ meetings] In Hiitola, J., Anis, M. & Turtiainen, K (Eds.), Migration, services and well-being. Encounters, agency and bordering practises in welfare work. Helsinki: Vastapaino.

Pöyhönen, S., Kokkonen, L. & Tarnanen, M. (Forthcoming /2018). Turvapaikanhakijoiden kertomuksia sosiaalisista verkostoista ja kuulumisen tunteista. [Asylum seekers’ stories about their transnational social networks and belonging] Lyytinen, E. (Ed.), Pakolaisuus Suomessa [Refugees in Finland]. Turku: Institute of Migration.

Kokkonen, L. (2010). Pakolaisten vuorovaikutussuhteet: Keski-Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja kiinnittymisestään uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Puheviestinnän väitöskirjatutkimus, Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos.

Kokkonen, L. (2009). Social support within refugees’ interpersonal communication relationships. In T. A. Kinney & M. Pörhölä (Eds.) Anti- and pro-social communication: Theories, methods and applications. New York: Peter Lang, 161-172.

 

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto