Yliopiston kielikeskus

Kallio Liisa, suunnittelija (työstävapaalla 31.12.2017 saakka)

Suunnittelija, FM, KTK

TVT kielikeskusopetuksessa
Sisäinen viestintä ja tiedottaminen

Koulutus:
FM (englantilainen filologia, JY)
KTK (tietojärjestelmätiede, JY)
Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (JY)

Tutkimusintressit:
TVT kielen oppimisessa ja opettamisessa
Käytettävyystutkimus

* * * * * * * * *

Planning coordinator

ICT in language centre teaching
Internal communications

Degrees:
MA (English philology, JYU)
BSc (Information systems science, JYU)
Pedagogical studies in adult education (JYU)

Research interests:
ICT in language teaching and learning
Usability studies

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto