Yliopiston kielikeskus

Hämäläinen Heli, tuntiopettaja

Huone:
O 115

Työtehtävät

  • Tieteellisen kirjoittamisen, kielenhuollon ja työelämän tekstitaitojen opetusta kaikkien tiedekuntien opiskelijoille
  • Tutkimusviestinnän ja journalistisen kielenhuollon opetus journalistiikan opiskelijoille
  • Kirjoittamisen tukimoduulit
  • Kirjoitusviestinnän henkilöstökoulutus
  • Kypsyysnäytteitten kielentarkastus
  • Kielikukkaset

Koulutus

  • FM (suomen kieli, JYU)
  • Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan pätevyys

Tutkimusintressit ja kehittämistyö

  • Kielenhuollon opetuksen kehittäminen
  • Kirjoittamisen tukitoimet
Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto