Yliopiston kielikeskus

Häkkinen Marjaana, yliopistonopettaja

Puhelinnumero:
040 805 3597
Huone:
Ag D221.2

Tieteellisen kirjoittamisen kandidaattitason kursseja lähes kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, maisteritason kursseja kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille, työelämän viestinnän kursseja lähinnä informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille.

Vastuuopettaja:

  • Informaatioteknologian tiedekunta
  • Liikuntatieteellinen tiedekunta

Koulutus

FM (suomen kieli, Jyväskylän yliopisto 2008)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys

Jatko-opiskelija (suomen kieli, Jyväskylän yliopisto)

Tutkimusintressit

Akateemisten taitojen oppiminen, haasteet kypsyysnäytteen kirjoitusprosessissa

Julkaisut

Kakkuri, Irma, Forssén, Terhi & Saastamoinen, Marjaana 2009: Akateemisen kirjoittamisen solmukohtia avattiin Tukea kirjoittamiseen -kurssilla. LukSitko 2, 33.

Siekkinen, Taru & Saastamoinen, Marjaana 2010: Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2000 ja 2004 toimivuus. Teoksessa Esko Korkeakoski & Taru Siekkinen (toim.) Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuus: puheenvuoroja sekä arviointi- ja tutkimustuloksia. Jyväskylä: Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 53, 47–69.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto