Yliopiston kielikeskus

Itsenäisesti suoritettavia kursseja

Joitakin kielikeskuksen kursseja on mahdollista suorittaa itsenäisesti. Alla esimerkkejä verkkokursseista, joista voi saada opintopisteitä. Ota yhteyttä ko. kielen opettajaan, jos haluat suorittaa näitä kursseja.

Ruotsi

Nätfräsch - valmentava verkkokurssi
Onko ruotsin taitosi päässeet ruostumaan? Tässä sinulle apua ongelmaan: Nätfräsch-kurssi nimensä mukaisesti auttaa sinua virkistämään ruotsin taitoasi verkkokurssin avulla. Stig ombord!

Hjälpis! - valmentava verkkokurssi 2
Denna kurs passar speciellt för en student som behöver råd och stöd med sina språkstudier och som vill förbättra sina kunskaper för att klara av kursen ”Akademisk svenska”.
Kurssille.

Filmstudio
Filmstudio-sivusto sisältää erilaisia tehtäväpaketteja, joita voit suorittaa itsenäisesti ja saada opintopisteitä. Sisään Filmstudioon.

Kirjoitusviestintä

XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet 3 op / verkkokurssi

Kurssi sopii kandidaatintutkinnon pakollisiin viestintä- ja kieliopintoihin, ellei oppiaineessasi edellytetä jonkin tietyn kirjoitusviestinnän kurssin suorittamista. Kurssi sopii myös valinnaiseksi viestintä- ja kieliopinnoksi kaikille kandidaatintutkinnossa. Tarkemmat tiedot ja kurssille ilmoittautuminen Korpissa.

XKV0012 Kielenhuollon kurssi 3 op / verkkokurssi

Haluaisitko teksteistäsi selkeämpiä, sujuvampia ja huolitellumpia? Etsivätkö pilkut paikkaansa? Menevätkö viittaussuhteet vinksin vonksin? Kielenhuollon verkkokurssilla pääset päivittämään tietosi suomen kielen oikeinkirjoituksesta. Kurssi on viestintä- ja kieliopintoja täydentävä kurssi, eikä sillä voi korvata tutkintovaatimuksiin sisältyviä pakollisia äidinkielen opintoja. Tarkemmat tiedot ja kurssille ilmoittautuminen Korpissa.

Englanti

E-learning modules
Nämä itsopiskelumoduulit suoritetaan Optimassa.

Ranska

Ranska ja yhteiskunta -kurssi itsenäisesti WebQuestinä

Ranskan instituutiot -kurssi itsenäisesti

Saksa

Wirtschaftsdeutsch
Taloustieteen teemoja ja sanastoa.

Land, Leute und Leben
Saksan ja Itävallan maantuntemusta.

Slovakki

Slovakin verkkokurssi muodostuu yhdestätoista verkko-osasta - leiristä - ja muutamasta kasvokkaistapaamisesta.

Venäjä

WebQuest
Miksi venäläinen nainen haluaa ulkomaalaisen miehen kanssa naimisiin? Minkälaista on venäläisen naisen elämä nykypäivänä? Minkälaista venäläisen naisen elämä oli ennen? Onko historialla vaikutusta nykypäivän naisen asemaan yhteiskunnassa? Onko historialla vaikutusta hänen ajatuksiinsa? Onko eri aikakausina eletty eri tavoin? Onko eri aikakausilla suhtauduttu naiseen eri tavoin? Mikä aikakausi on vaikuttanut eniten naisen elämään?

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto