Yliopiston kielikeskus

Viittomakieli

Kielikeskus tarjoaa viittomakielessa alkeis- ja jatkokurssin.

XVK0001 Suomalaisen viittomakielen alkeet, 4 op

Kurssin aluksi opiskellaan käyttämään visuaalista kanavaa oppimisen välineenä. Opiskellaan arkielämän tilanteisiin liittyviä viittomia, aihepiireinä ovat mm. sormiaakkoset, numerot, erilaiset ajanmääreet, perhe jne. Lisäksi tutustutaan kuurojen kulttuuriin kirjallisuuden ja dokumenttiohjelman kautta. Kurssin jälkeen opiskelija selviytyy helpoista keskustelutilanteista, joissa hän osaa kertoa itsestään perheestään, harrastuksistaan jne.

XVK0002, Suomalaisen viittomakielen jatkokurssi, 4 op

Kurssi edellyttää alkeiden hallintaa. Kurssilla jatketaan viittomavaraston kartuttamista. Harjoituksia tehdään keskustelujen ja esitysten muodossa. Kurssin aikana pyritään kehittämään ilmaisutaitoa. Kurssin päättyessä opiskelija osaa tuottaa kokonaisen tarinan omaan elämäänsä liittyvästä aiheesta. Lisäksi kurssilla jatketaan tutustumista kuurojen kulttuuriin elokuvan ja keskustelujen kautta.

Lisäksi suomalaista viittomakieltä voi opiskella Each One Teach One -ohjelman kautta itsenäisesti (kurssin koodi Korpissa XVK0098)

Kurssien tiedot ja ilmoittautuminen Korpissa.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto