Yliopiston kielikeskus

XVEX003 Volgan viemä Venäjä

Kurssin tavoite: Perehdyttää opiskelija venäläiseen todellisuuteen, opiskeluun ja kulttuuriin.

Kenelle: Kaikille avoin valinnainen kurssi.

Volgan_viema_venäjä

 

Sisältö ja suoritus: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija venäläiseen todellisuuteen, opiskeluun ja kulttuuriin. Opiskelijat osallistuvat Jaroslavlin yliopiston järjestämään venäjän kielen opetukseen ja retkeihin sekä tekevät matkaraportin.

Edeltävät opinnot: Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmentava kurssi tai hyvät koulutiedot. 

Lisätiedot Jaroslavlista ja sen ympäröivistä kaupungeista.

Tutustumiskierros kaupunkiin 

 

Ota yhteys opettajaan ja ja ilmoittaudu mukaan.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto