Yliopiston kielikeskus

XVE0018 Venäläinen yhteiskunta ja kulttuuri

Kurssin tavoite: Perehdyttää opiskelija venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, sen historiaan ja nykypäivään.

Kenelle: Kaikille avoin valinnainen kurssi.

 

venalainen_yhteiskunta_ja_kulttuuri

 

Sisältö ja suoritus: Kurssin tavoitteena on perehtyä venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, sen historiaan ja nykypäivään. Opiskelijat tekevät kurssilla tutkielman jostakin itseään kiinnostavasta osa-alueesta ja esittävät sen suullisesti ryhmälle.

Oppimateriaali: Opettajan antama materiaali.

Edeltävät opinnot: Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmentava kurssi tai hyvät koulutiedot.

 

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Korpissa (ks.opetusohjelma).

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto