Yliopiston kielikeskus

XVE0014 Venäjän kielen suullisen kielitaidon intensiivikurssi

Kurssin tavoite: Kehittää suullista kielitaitoa ja kuullunymmärtämistä.

Kenelle: Kaikille avoin valinnainen kurssi.

 

suullisen_kielitaidon_intensiivikurssi

 

Sisältö ja suoritus: Kurssin tavoitteena on kehittää suullista kielitaitoa ja kuullunymmärtämistä. Kurssilla harjoitellaan aktiivisesti keskustelemaan ja opitaan erilaisia kulttuurienväliseen viestintään liittyviä seikkoja vierailevan lehtorin johdolla.

Oppimateriaali: Opettajan antama materiaali.

Edeltävät opinnot: Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmentava kurssi tai hyvät koulutiedot.

 

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Korpissa (ks.opetusohjelma). 

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto