Yliopiston kielikeskus

XVE0008 Venäjä 4

Kurssin tavoite: Peruskielitason syventäminen (taitotaso A2.2)

Kenelle: Kaikille tarkoitettu jatkokurssi.

Tutustu kurssin tarkkaan kuvaukseen ja keskeisiin rakenteisiin.

Kurssin käytyäni:

venäjä4

 

Sisältö ja suoritus: Tavoitteena on perustaitojen syventäminen ja sanaston laajentaminen. Johdatus venäläiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Oppimateriaali: Oppikirjana on "Kafe Piter" 2 Marjatta Alestalo.

Edeltävät opinnot: Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 1-3 kurssien suorittaminen.

 

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Korpissa (ks.opetusohjelma).

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto