Yliopiston kielikeskus

Unkari

Paprika, pusta ja gulassi – Unkari on paljon muutakin!

Unkari on monimuotoinen ja omalaatuinen maa keskellä Eurooppaa. Se on kulttuurinen ja kielellinen saareke keskellä saksankielisiä, romaanisia ja slaavilaisia maita. Unkarilaisia on noin 15 miljoonaa, joista 10 miljoonaa elää Unkarissa. Unkaria puhutaan laajalti myös ympäröivissä maissa,  kuten Romaniassa, Slovakiassa, Serbiassa ja Itävallassa.

Pääkaupunki Budapestiä pidetään yhtenä Euroopan upeimmista pääkaupungeista. Sieltä löytyy nähtävää ja ohjelmaa moneen makuun, joten se on loistava valinta vaihto-opiskeluun! Muun muassa ehtymätön kulttuuritarjonta, opiskelijahintaiset ravintolat, kuuluisat rauniokapakat ja kylpylät sekä tietysti paikallisten yliopistojen laadukas opetus takaavat onnistuneen vaihtokokemuksen.

Unkari on myös paljon enemmän kuin vain Budapest. Pienellä maalla on sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti monenlaista tarjottavaa: Hortobágyin pustan silmänkantamattomasta arosta ja paimentolaiskulttuurista pohjoisen huikeisiin tippukiviluoliin tai monien kaupunkien turkkilaisvallan aikaiseen arkkitehtuuriin. Vaihtokohteitakin kannattaa etsiä Budapestin ulkopuolelta. Esimerkiksi Debrecen, Pécs ja Szeged ovat unkarilaisten opiskelijoiden keskuudessa yhtä suosittuja yliopistokaupunkeja kuin meillä vaikkapa Jyväskylä, Turku tai Tampere.

Unkarin kielen ja kulttuurin perusteiden tunteminen tukee hyvin Unkariin vaihtoon tai harjoitteluun lähteviä, ja suosittuja ovat myös kieli- ja kulttuurikurssit kesäyliopistossa.  Eri puolilla Unkaria on tarjolla opiskelijavaihtopaikkojen lisäksi monia harjoittelumahdollisuuksia,  muun muassa kaupallisella-,  kulttuuri- sekä koulutusalalla. Useat unkarin kieltä ja kulttuuria opiskelleet ovat päässeet harjoitteluun tai työllistyneet myös Suomen suurlähetystöön Budapestiin. Unkarissa ei monesti pärjää englannilla - siksi unkarin kielen vähäisestäkin osaamisesta on paljon hyötyä.

Unkari ja suomi ovat sukukieliä, vaikkakin kaukaisia sellaisia. Sukulaisuus on kuitenkin ollut kahdelle pienelle kansalle tärkeää, ja luonut tiiviit kulttuuri- ystävyys- ja kauppasuhteet. Nykyäänkin unkarin opetus ja tutkimus ovat vahvoja aloja Suomessa, ystävyysseuratoiminta on vilkasta ja n. 200:lla suomalaisyrityksellä on toimintaa Unkarissa.

Kielisukulaisuudesta johtuen unkarin kielen opiskelu on suomalaisille monella tapaa mielenkiintoista. Kielten rakenteessa on paljon samankaltaisuuksia, joten unkarin ”logiikka” aukeaa suomea taitavalle melko helposti. Sanastossa sen sijaan kielisukulaisuus ei juurikaan maallikolle näy, vai uskoisitko että sanat hiiri ja egér ovat kehittyneet samasta kantasanasta singere?

Unkarin kurssitarjonta

XUN0001 Unkari 1, 4 op

Kurssilla tutustutaan unkarin kielen alkeisiin sekä kurkistetaan Unkarin kulttuuriin. Kurssin käytyään opiskelija osaa muun muassa esittäytyä ja käyttää kohteliaisuusmuotoja, kertoa itsestään ja perheestään sekä asioida kahvilassa. Kurssilla tutustutaan myös Unkarin kulttuuriin ja elämänmenoon. Monipuolisuutta kurssille tuovat myös opiskelijoiden lyhyet suomenkieliset esitelmät, joiden aiheen voi valita oman kiinnostuksen mukaan.

XUN0002 Unkari 2, 4 op

Kurssin aihepiirejä ovat kaupunki, asuminen ja matkustaminen. Kurssilla myös opetellaan asioimaan ravintolassa sekä kaupassa. Lisäksi laajennetaan verbivarastoa ja opitaan kertomaan jokapäiväisistä askareista. Kaupunkiteeman yhteydessä päästään tutustumaan myös tarkemmin muutamiin Unkarin kaupunkeihin.

XUN0003 Unkari 3, 4 op

Kurssilla opetellaan toimimaan eri aisoimistilanteissa ja lääkärillä sekä opetellaan kertomaan harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta, ja jatketaan ajanilmausten opettelua. Kurssilla tutustutaan myös Unkarin maantietoon ja eri alueiden kulttuurisiin erityispiirteisiin sekä unkarilaisiin juhliin ja tapakulttuuriin.

XUN0004 Unkari 4, 4 op

Kurssilla perehdytään kirjeen kirjoittamiseen ja kommunikaatioon yleisemmin sekä  tutustutaan työelämäsanastoon ja opitaan kertomaan laajemminkin harrastuksista.  Kielioppitietämystä syvennetään ja rakenteita pyritään käyttämään entistä monipuolisemmin. Tämän kurssin käytyäsi selviydyt jo melko hyvin monenlaisista suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista!

Hungaroringi – beszéljünk magyarul!

Hungaroringi kokoontuu keskustelemaan unkariksi!

Keskustelukurssilla pyritään saamaan varmuutta suulliseen ilmaisuun ja kartuttamaan sanavarastoa. Tunneilla keskustellaan ja tehdään suullisia harjoituksia etukäteen valmisteiluista aiheista. Opiskelijat voivat vaikuttaa kurssilla käsiteltäviin teemoihin. Kurssi on tarkoitettu Unkari 3:n suorittaneille ja sitä edistyneemmille.

Unkarin historiaa ja nykypäivää

Kurssilla pyritään saamaan monipuolinen kuva Unkarista – sekä historiasta että nykypäivästä. Kurssilla käsitellään kulttuuriin, historiaan ja yhteiskuntaan liittyviä aiheita. Ajankohtaisia aiheita käsitellään mm. lehti -ja nettiartikkeleiden sekä blogien kautta. Kurssi pidetään suomeksi, vierailuluentojen kielenä mahdollisesti englanti.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto