Yliopiston kielikeskus

Slaavilaisista kielistä ja kansoista -kurssi

Kurssilla Slaavilaisista kielistä ja kansoista (XSLX001, 3 op) tutustutaan kaikkiin slaavilaisiin kieliin ja kansoihin, myös hyvin harvinaisiin esimerkiksi kašubiin tai karpaattirusiiniin. Kurssilla tutkitaan eri slaavilaisten kielten rakenteita vertaillen lähisukukieliä (esim. länsislaavilaisia, etelä- ja itäslaavilaisia kieliä). Kurssin jälkeen kykenet  tunnistamaan slaavilaisia lähisukukieliä yhdistävät ja erottavat piirteet, tunnet myös kunkin kielen, maan ja kansan historiaa sekä kykenet tunnistamaan ja erottamaan slaavilaisia kieliä.

Slaavilaiset kielet ovat hyvin lähellä toisiaan

Tämä yhtenäisyys johtuu siitä, että slaavilaisten kielten yhteinen kantakieli, kantaslaavi, oli 1500 vuoden ajan melko yhtenäinen. Itäslaavi on kokonaisuuksista yhtenäisin ja länsislaavi hajanaisin, koska länsislaavilaiset kielet muotoutuivat jo varhain itsenäisiksi kieliksi. Eteläslaavi on jakautunut kahtia – ei-slaavilaisten Balkanin kielten kanssa ja länsislaavin kanssa paljon yhteistä sisältäviin kieliin.

Kirjaimet erottavat

Nykyisissä slaavilaisissa kielissä ovat käytössä joko kyrillispohjaiset tai latinalaispohjaiset kirjaimet. Jako on syntynyt eri kulttuuripiirien vaikutuksessa historian aikana. Itäisen kulttuuripiirin, Bysantin ja kreikkalais-ortodoksisen kirkon vaikutuspiirissä olleet slaavit ovat päätyneet slaavilaisiin kirjaimiin: venäjä, ukraina, valkovenäjä, karpaattirusiini, bulgaria ja makedonia, sekä pääosin serbia ja montenegro. Läntisen kulttuuripiirin, Rooman katolisen kirkon ja Saksan protestantismin vaikutuspiirissä olleet slaavit ovat omaksuneet latinalaiset kirjaimet: puola, tšekki, slovakki, ylä- ja alasorbi, kašubi, sloveeni, kroaatti ja bosnia. Slaavilaisia kieliä äidinkielenään puhuvia on koko maailmassa noin 300-320 miljoonaa, heistä Euroopassa noin 200-210 miljoonaa.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2016. Kurssin opetuskieli on suomi, tarvittaessa myös englanti.  
Lisätietoja kurssista ja ilmoittautuminen Korpissa lähempänä kurssin ajankohtaa.
Opettaja: Anna Kyppö

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto