Yliopiston kielikeskus

Slovakin kielen perus- ja aineopinnot etäopetuksena

Erilliset opinto-oikeudet

Henkilöt, joilla ei ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa, voivat hakea erillistä opinto-oikeutta slovakin kielen perus- ja aineopintoihin. Opiskeluoikeutta haetaan kielikeskuksesta ja opintoihin on jatkuva haku. Erillisen opinto-oikeuden hakulomakkeen voi tulostaa hallintoviraston opiskelijapalvelujen sivuilta. Hakulomake palautetaan kielikeskukseen osoitteella Yliopiston kielikeskus, PL 35 (O 106), 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakijoille tiedotetaan valinnan tuloksista henkilökohtaisesti. Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta. Opinnot ovat maksullisia: perusopinnot 200 euroa ja aineopinnot 400 euroa. Maksu peritään myönnettyä opintokokonaisuuden suoritusoikeutta kohden.
Lisätietoja: puh. 0400 248069 tai opettajalta, Anna Kyppö puh. 040 4817571.

JOO-sopimukset

Muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskelevat, joilla ei ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa, voivat hakea Jyväskylän yliopiston kielikeskuksesta erillistä opinto-oikeutta slovakin kielen perus- ja aineopintoihin. JOO-opintoihin on jatkuva haku slovakin kielessä. Opinto-oikeutta haetaan JOO-verkkopalvelun lomakkeella. Hakulomake palautetaan kielikeskukseen osoitteella Yliopiston kielikeskus, PL 35 (O 106), 40014 Jyväskylän yliopisto. Sopimus Joustavasta Opinto-oikeudesta (JOO) määrittää opinnoista perityt maksut - sopimusosapuolet vastaavat sivuaineopintojen kustannuksista opiskelijan puolesta silloin, kun opinnot liitetään toisen korkeakoulun tutkintoon. Hakijoille tiedotetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksista. Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta.
Lisätietoja: puh. 0400 248069 tai opettajalta, Anna Kyppö puh. 040 4817571

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto