Yliopiston kielikeskus

XSA0662 Betriebspraktikum in Deutschland, Österreich, Schweiz und Russland (2+5 op)

Praktikum

Kurssikuvaus / Kursbeschreibung

 

 

Kohderyhmä: Taloustieteiden, IT-tiedekunnan ja muiden tiedekuntien opiskelijat.

Edeltävät opinnot: Liikesaksa 1+2 TAI Saksa 5+6, Geschäftsdeutsch-kurssi ja valinnaisia kursseja tai vastaava saksan kielen taito. Englannin kielen taito on myös tarpeellista.

Tavoitteet: Työharjoittelun kautta tutustuminen työelämään Saksassa. Oleskelun ja työn kautta kielitaidon parantaminen ja verkostoituminen.

Sisältö: Harjoittelupaikan hakeminen kielikeskuksen saksan lehtorin opastamana. Opiskelijoita opastetaan henkilökohtaisesti koko prosessin aikana. Saksankielisten normien mukainen online-hakemusten tekeminen. Online-hakemuksen kirjoittamiseen liittyvät ongelmat. Harjoittelun aikana saksalaisessa yrityksessä syntyy henkilökohtaisia kontakteja ja ympäristö tulee tutuksi.

Suoritus: Henkilökohtainen online coaching voidaan suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Työharjoittelu sijoittuu seuraavaan vuoteen. Harjoittelun jälkeen kirjoitettava suomenkielinen raportti työharjoittelusta aineopintoviikkojen saamiseksi. Kieliopintoviikot oleskelun perusteella; oleskelusta laaditaan saksankielinen raportti.

Katso tarkemmat kurssitiedot opetusohjelmasta.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto