Yliopiston kielikeskus

Valinnaiset kurssit

XYHX005: Våga tala – esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen, 1 op

Pelottaako ruotsin kurssi? Kaipaatko valmennusta ruotsin puhumiseen? Oletko lykännyt tutkintoon kuuluvaa kurssia? Kurssilla pohditaan ruotsin kielen puhumisvarmuuteen vaikuttavia tekijöitä ja käsitellään esiintymisjännitykseen liittyviä teemoja. Kurssi tarjoaa jännittämisen lievityskeinoja, esiintymiskokemuksia, tukea antavaa ohjausta ja vertaispalautetta.

Lisätietoja: camilla.jauhojarvi-koskelo@jyu.fi

XRUT001: Businesskulturen i Norden, 4 sp

På kursen har du möjlighet att förbättra dina muntliga och skriftliga färdigheter i nordisk affärskommunikation med tyngdpunkt på den kommunikativa delen och öka dina kunskaper om de likheter och olikheter som finns mellan affärskulturerna. Vi fördjupar oss i möteskulturella teman mellan de nordiska länderna. I kursen ingår bl.a. småprat, diskussion och företagsbesök. Undervisningsspråket är svenska. I kursen ingår också hemuppgifter.

XRUX010: Prata svenska, 2 sp

"Prata svenska" är en prat- och diskussionskurs för dem som vill utveckla sin muntliga svenska genom att diskutera aktuella händelser, samhällsfrågor, kultur och andra ämnen som intresserar deltagarna. Målet är att man på kursen genom att tala mycket ska kunna utöka sitt ordförråd och förbättra "flytet" i talet. Ett mål är också att man ska vilja och våga prata svenska - också efter kursen. Kursen innehåller olika muntliga övningar och även hemuppgifter. Kursen vänder sig till dem som tidigare har gått kursen som ingår i kandidatexamen (t.ex. Svenska för humanister/pedagoger osv.) eller som har motsvarande kunskaper i svenska.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto