Yliopiston kielikeskus

Kursen som ingår i examen (2-4 studiepoäng)

På den här kursen övar du att tala och skriva svenska som kan användas i både vardagliga och mera formella situationer. I kursen ingår också att läsa olika typer av facktexter och att lyssna på och förstå talad svenska. Du lär dig fackterminologi och diskuterar frågor som handlar om ditt eget ämne.

Innehållet och färdigheterna som tränas på kursen är alltså anpassade efter det ämne du studerar och den fakultet du tillhör. Till kursen hör att du skriver hemuppsatser, håller en muntlig presentation och avlägger en skriftlig tentamen som handlar om ditt eget ämnesområde.

För att få godkänt på kursen ska du vid kursens slut vara på nivå B1 enligt den europeiska referensramen och vitsorden du kan få är nöjaktiga  kunskaper (TT)  (B1) eller goda kunskaper (HT) (B2-C1). Du får två vitsord (betyg): ett för den muntliga delen och ett för den skriftliga delen.

Läs mer om kursbedömningen och självutvärderingen.

Nivåtestet

Obs! Det kan vara bra att göra nivåtestet på Moodle innan du anmäler dig till kursen. Du kan göra testet bara en gång och du behöver ditt användarnamn och lösenord för universitetets datorer för att komma in på Moodle.

Kursen i svenska för...

…dig som redan har gått kursen men bytt huvudämne

Du ska komplettera med en terminologidel (instruktioner för kompletteringen).

...dig som redan är bra på svenska

Du har möjlighet att göra ett ersättande prov.

...studerande vid olika fakulteter

Anmäl dig i Korppi till en kurs för ditt eget huvudämne.
Du anmäler dig bara till den skriftliga delen. Du är automatiskt anmäld till den muntliga delen.

 • Humanistiska fakulteten (3 studiepoäng)
  Svenska för språkvetare / KIE, skriftlig del, 1 sp: XRUH002
  Svenska för språkvetare / KIE, muntlig del, 2 sp: XRUH902

  Svenska för historiker och etnologer / HIS ETN, skriftlig del, 1 sp: XRUH003
  Svenska för historiker och etnologer / HIS ETN, muntlig del, 2 sp: XRUH903

  Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / KIR TAH TKA MKA MUS, skriftlig del, 1 sp: XRUH004
  Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / KIR TAH TKA MKA MUS, muntlig del, 2 sp: XRUH904

  Svenska för journalister och kommunikationsvetare / JOU PUH YVI, skriftlig del, 1 sp: XRUH005
  Svenska för journalister och kommunikationsvetare / JOU PUH YVI, muntlig del, 2 sp: XRUH905

  Svenska för musikvetare / MKA MUS, skriftlig del, 1 sp: XRUH006
  Svenska för musikvetare / MKA MUS, muntlig del, 2 sp: XRUH906

 • Samhällsvetenskapliga fakulteten (3 studiepoäng)
  Svenska för samhällsvetare och filosofer, skriftlig del, 1 sp: XRUY002
  Svenska för samhällsvetare och filosofer, muntlig del, 2 sp: XRUY902

  Svenska för psykologer, skriftlig del, 1 sp: XRUY003
  Svenska för psykologer, muntlig del, 2 sp: XRUY903

 • Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (2 studiepoäng)
  Svenska för naturvetare och matematiker, skriftlig del, 1 sp: XRUM002
  Svenska för naturvetare och matematiker, muntlig del, 1 sp: XRUM902

 • Idrottsvetenskapliga fakulteten (2-3 studiepoäng)
  Svenska för idrottspedagoger, / LPE, skriftlig del, 1 sp: XRUL002
  Svenska för idrottspedagoger / LPE, muntlig del, 1 sp: XRUL902
  Svenska för idrottsinstruktörer / LOHJ,  2 sp: XRUL006

Svenska för samhällsvetare inom idrott/LYT, skriftlig del, 1 sp XRUL003
Svenska för samhällsvetare inom idrott / LYT, muntlig del, 2 sp: XRUL903

Svenska för idrottsbiologer / LB, skriftlig del, 1 sp: XRUL004
Svenska för idrottsbiologer / LB, muntlig del, 1 sp: XRUL904
Svenska för idrottsbiologer och -psykologer i magisterprogram, 2 sp: XRUL007

Svenska för idrottsteknologer / VUOTECH, 2 sp: XRUL008

Svenska för hälsovetare / TER, skriftlig del, 1 sp: XRUL005
Svenska för hälsovetare / TER, muntlig del, 2 sp: XRUL905

 • Pedagogiska fakulteten (3 studiepoäng)
  Svenska för pedagoger / AIK ERI KAS OKL, skriftlig del, 1 sp: XRUK002
  Svenska för pedagoger / AIK ERI KAS OKL, muntlig del, 2 sp: XRUK902

  Svenska för förskolepedagoger / VAR, skriftlig del, 1 sp: XRUK003
  Svenska för förskolepedagoger / VAR, muntlig del, 2 sp: XRUK903

 • Handelshögskolan (3 studiepoäng)
  Svenska för ekonomer, skriftlig del, 1 sp: XRUT002
  Svenska för ekonomer, muntlig del, 2 sp: XRUT902

 • Informationsteknologiska fakulteten (2-4 studiepoäng)
  Svenska för systemvetare / TJT, skriftlig del, 2 sp: XRUI002
  Svenska för systemvetare / TJT, muntlig del, 2 sp: XRUI902

  Svenska för datatekniker / TIE, skriftlig del, 1 sp: XRUI003
  Svenska för datatekniker / TIE, muntlig del, 1 sp: XRUI903

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto