Yliopiston kielikeskus

Täydentävä terminologia - Terminologikomplettering

Toisessa yliopistossa suoritettu ruotsin kurssi korvaa tutkinnossa vaadittavan ruotsin kielen kurssin (laki 424/2003 ja asetus 481/2003). Oman alan terminologiaosuus on kuitenkin suoritettava, jos aikaisemmin suoritettu kurssi ei ole ollut samaa alaa tai jos olet vaihtanut/vaihdat pääainetta. Tarkista tiedekuntasi vaatimukset tältä osin. Muista tehdä korvaavuushakemus ennen kuin ryhdyt täydentämään.

Näin suoritat terminologiaosuuden:

  • Etsi vähintään 10 sivun mittainen omaan alaasi liittyvä ruotsinkielinen tieteellinen teksti ja hyväksytä se kyseisen alan ruotsin opettajalla (ks. alojen opettajat alta).
  • Artikkeleita/julkaisuja löydät mm. yliopiston pääkirjaston 3. kerroksesta, kielikompassin ruotsin kielen Ämnesspecifika länkar -aineistosta, sekä esim. hakukoneita käyttämällä.
  • Kirjoita tekstin pohjalta enintään kahden A4-sivun mittainen referaatti suomeksi (1,5 rivivälillä, fontilla 12).
  • Laadi tekstistä myös 30–50 sanan laajuinen oman alasi ruotsi-suomi-sanasto taivutuksineen.
  • Alkuperäinen teksti jätetään opettajalle tehtävien kanssa. Kaikki tehtäväosiot ja alkuperäisen tekstin voi lähettää opettajalle liitetiedostoina sähköpostitse.
  • Huom! Lue huolellisesti ohjeet referaatin kirjoittamisesta ennen kuin alat työstää sitä! Huomaa, että referaatti ei ole sama asia kuin tiivistelmä.


Terminologiaosuuden suorittamisesta voi ottaa yhteyttä seuraaviin opettajiin
(Opettajien yhteystiedot):

  • Jauhojärvi-Koskelo Camilla: informaatioteknologian tdk ja Kauppakorkeakoulu
  • Lampinen Marja: kasvatustieteet
  • Monto Kirsi: matemaattis-luonnontieteellinen tdk
  • Saaristo Pekka: liikuntatieteet, yhteiskuntatieteet ja psykologia
Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto