Yliopiston kielikeskus

Svenskspråkiga studenter

 • Skriftlig kommunikation, svenska (2-3 sp)

  Skriftlig kommunikation i svenska är riktad till de studenter som har svenska som s.k. bildningsspråk, d.v.s. avlagt studentexamen med svenska som modersmål. Momentet avläggs som en kombination av språkvårdstenta och skriftliga uppgifter enligt överenskommelse med den ansvarige lektorn. Kontakta Pekka Saaristo pekka.c.saaristo@jyu.fi för närmare information.

  I korthet:

  Skriftlig kommunikation avläggs som en kombination av boktenta och skriftliga uppgifter enligt examensfordringarna (poängantal) och överenskommelse med den ansvariga lektorn.

  Följande verk tenteras:

  • Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet (Flera upplagor) (s. 9-77). (Eller Reuter, Mikael: "Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet")
  • Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden (s.41-383).
  • Svenska skrivregler. Språkrådet (s. 103-209).

  Om talkommunikation (puheviestintä) ingår som obligatoriskt ämne i examensfordringarna ska en svenskspråkig uppgift inkluderas i kursen. Informera då kursläraren om detta och kontakta också Pekka Saaristo pekka.c.saaristo@jyu.fi

  Finska avläggs som andra inhemska. För information gällande finskan kontakta Tuija Lehtonen tuija.lehtonen@jyu.fi

 • Anvisningar för mognadsprov

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto