Yliopiston kielikeskus

Korvaava koe - Ersättande provet

Milloin voi tehdä korvaavan kokeen?

Jos olet jo muulla tavoin hankkinut (esim. työelämässä, asumalla tai opiskelemalla Ruotsissa, olet kaksikielinen, mutta sivistyskielesi on suomi) kurssin läpäisemiseksi vaadittavat tiedot ja taidot, voit suorittaa tutkintoon vaadittavan ruotsin kielen kurssin  korvaavalla kokeella.

Tutkintoon kuuluvan kurssin korvaavaan kokeeseen kuuluu sekä kirjallinen että suullinen osio ja niiden vastaanottajana toimii se lehtori, joka toimii opiskelijan tiedekunnan ruotsin kielen vastuuopettajana.

Opettajien yhteystiedot

  • Jauhojärvi-Koskelo Camilla: informaatioteknologian tdk ja Kauppakorkeakoulu
  • Lampinen Marja: kasvatustieteet
  • Monto Kirsi: matemaattis-luonnontieteellinen tdk
  • Saaristo Pekka: liikuntatieteet, yhteiskuntatieteet ja psykologia
  • Suuronen Anniina: humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk

 

 

Kirjallinen osio suoritetaan laatimalla lyhyt suomenkielinen tiivistelmä (n. 80 sanaa) annetusta ruotsinkielisestä omaan alaan liittyvästä tekstistä ja kirjoittamalla 200-250 sanan aine, jonka aihe myös liittyy opiskelijan omaan alaan. Kokeen suorittaminen edellyttää oman alan sanaston hallintaa (sanakirjaa ei saa käyttää). Opiskelijan tulee tiedustella tulosta tentaattorilta sähköpostitse tai puhelimitse.

Kun opiskelija on hankkinut tentaattorilta tiedon, että kirjallinen koe on hyväksytty, sovitaan aika suulliselle kokeelle yhdessä tentaattorin kanssa. Suullinen osio on kolmiosainen: vapaamuotoinen small talk, alustus ja keskustelu alustuksen aihepiiristä. Opiskelijalle annetaan vaihtoehtoisia aiheita, joista hän valitsee yhden. Tämän jälkeen opiskelijalla on 30 minuuttia aikaa valmistella alustus, jonka tulee kestää noin 10 minuuttia. Suullisen kokeen suorittamiseen varataan tunnin verran aikaa, ja kokeen tulos ilmoitetaan opiskelijan kanssa sovitulla tavalla. 

Kirjallisen ja/tai suullisen osion kokeen voi uusia ja arvosanaa voi yrittää myös korottaa. Näistä sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

Apua kokeeseen/kokeisiin itsenäisesti valmistautumiseen löytyy esimerkiksi seuraavilta kielikeskuksen ruotsin kielen sivuilta:

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto