Yliopiston kielikeskus

Kysymyksiä ja vastauksia

 

Kysy

 

Jos mieleesi herää kysymyksiä, joihin et löydä vastausta näiltä sivuilta,
ota yhteyttä puheviestinnän henkilökuntaan.

Usein esitettyjä kysymyksiä puheviestinnän opiskelusta

1. Ilmoittauduin puheviestinnän peruskurssille. Olen sijalla 31. Onko minulla mitään mahdollisuutta päästä kurssille?
Mahdollisuutesi ovat sangen hyvät. Valitettavasti monet opiskelijat ilmoittautuvat kurssille eivätkä peru ilmoittautumista, kun heidän suunnitelmansa muuttuvat. Eli aina kannattaa tulla kurssin ensimmäiselle kerralle katsomaan, kuinka monta opiskelijaa saapuu paikalle. Joskus myös perustetaan lisäryhmä, jos osanottajia on tarpeeksi kahteen ryhmään.

2. Mikä kurssi kannattaisi käydä ensin?
Jos et ole opiskellut puheviestintää koskaan ennen, sinun kannattaa osallistua puheviestinnän peruskurssille. Siellä saat hyvän yleiskäsityksen puheviestinnän osa-alueista ja harjoittelun työtavoista.

Jos olet jo tehnyt puheviestinnän opintoja, valitse kurssi sillä perusteella, mitä puheviestintätaitoja haluat kehittää. Valinnan kriteerinä voit käyttää
- tulevan ammattisi kannalta tärkeitä taitoja
- opinnoissasi tärkeitä taitoja tai
- harrastuksissasi tärkeitä taitoja.

3. Olen käynyt esiintymisvarmuuden kurssin ja esiintymistaidon kurssin. Mihin vielä kannattaisi osallistua?
Voisit harkita neuvottelu- ja kokoustaidon kurssille osallistumista, jotta pääsisit harjoittelemaan ryhmäviestinnän taitoja.

Työelämän viestintää monikulttuurisessa ryhmässä tarjoaa sinulle kokemuksen aidossa monikulttuurisessa tiimissä toimimisesta. Koko kurssi toteutetaan projektina, joten taitoharjoittelu nivoutuu luontevasti työelämän viestintätilanteisiin. Kurssille otetaan kahdeksan suomalaista ja kahdeksan ulkomaalaista opiskelijaa.

Jos kouluttajan ammatti kiinnostaa sinua, opetusviestinnän kurssilta saat lisätietoja opetustilanteen vuorovaikutuksesta. Pääset harjoittelemaan erilaisissa opetus- ja ohjaustilanteissa toimimista.

4. Mitä eroa on esiintymisvarmuuden ja esiintymistaidon kursseilla?
Esiintymisvarmuuden kehittämisen kurssi on suunnattu yleisön edessä puhumista jännittäville, arasteleville tai ujosteleville opiskelijoille, joille jännittämisestä on muodostunut este opintojen etenemisen kannalta. Kurssilla esiintymisjännitystä käsitellään paljon.

Esiintymistaidon kurssi sopii opiskelijalle, joka on kiinnostunut omien esiintymistaitojensa kehittämisestä. Kurssilla käsitellään esiintymisjännitystä vain vähän.

5. Mitkä kurssit ovat minulle pakollisia?
Katso oman tiedekuntasi tai kielikeskuksen opinto-oppaasta.

6. Olen kuullut, että puheviestinnän kurssilla joutuu esiintymään yleisön edessä. Jännitän niin kovasti, etten uskalla tulla kurssille. Voinko suorittaa opinnot kirjallisesti?
Puheviestinnän kursseja ei voi suorittaa kirjallisesti. Kursseilla ei edellytetä aiempaa osaamista. Suosittelisimme sinulle esiintymisvarmuuden kehittämisen kurssia. Kysymyksessä on erikoiskurssi, joka on suunnattu jännittäjille ja ujoille. Kurssi sopii sinulle, jos jännität ja arastelet yleisön edessä puhumista, olet kokematon esiintyjä, sinusta on vaikeaa olla huomion kohteena, olet alkanut vältellä sellaisia tilanteita, joissa saattaisit joutua puhumaan julkisesti tai jos haluaisit oppia puhumaan yleisön edessä rennommin ja varmemmin.

7. Mitä puheviestinnän opettajat ovat itse opiskelleet? Millainen pätevyys opettajilla on?
Puheviestinnän opettajat ovat opiskelleet pääaineenaan puheviestintää ja ovat puheviestinnän maistereita, lisensiaatteja tai tohtoreita. Sivuaineina he ovat lukeneet muun muassa kasvatustieteitä, aikuiskasvatusta, suomen kieltä, kirjallisuutta, tiedotusoppia, sosiaalipsykologiaa, taidehistoriaa, latinaa, draamakasvatusta, yhteiskuntapolitiikka ja filosofiaa. Monilla opettajista on monivuotinen ja monipuolinen opetuskokemus sekä opettajankoulutus. Opettajilla on myös runsaasti kokemusta eri alojen työelämäviestinnästä, sillä osa heistä toimii viestintäalan yrittäjinä ja kouluttajina yrityksissä yliopistotyön ohella.

8. Miten puheviestinnän kurssit arvioidaan?
Kurssit arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Hyväksytyn suorituksen edellytykset ovat vähintään 80 % aktiivinen läsnäolo ja hyväksytysti suoritetut tehtävät.

9. Mitä jos sairastun kesken kurssin, saanko kurssin korvattua jollain tavalla?
Elämä on arvaamatonta. Voit aina neuvotella tilanteestasi opettajasi kanssa henkilökohtaisesti.

10. Onko puheviestinnän kursseilla läsnäolopakko?

Kyllä. Viestintäosaamisen harjoittelu perustuu tekemällä oppimiseen, ryhmässä toimimiseen ja henkilökohtaiseen osallistumiseen. Palautteen saaminen on viestintätaitojen kehittymisen edellytys, eikä viestintätaitojen kehittäminen ole mahdollista esimerkiksi kirjallisia tehtäviä tekemällä tai tenttimällä. Kurssista on oltava läsnä vähintään 80 %.

11. Mitä tarkoittaa AHOT -menettely?
(=Aiemmin Hankitun Osaamisen Tunnistaminen ja tunnustaminen)

Jos sinulla on

1) Puheviestintään liittyvää koulutusta vähintään yhdestä kahteen opintopisteen (27 – 54 työtunnin) laajuisesti, esimerkiksi: sellaiset ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat puheviestinnän opinnot, jotka eivät suoraan korvaa yliopiston puheviestinnän kurssia, tai työantajan järjestämää puheviestintään liittyvää koulutusta.

2) Vähintään noin kahden vuoden työkokemus puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamista vaativista työtehtävistä, joihin on sisältynyt esimerkiksi:

 • koulutusta, opetusta, ohjausta
 • tiedotusta
 • kehittämistä
 • johtamista
 • konsultointia
 • urasuunnittelua
 • neuvottelua
 • projektityötä
 • asiakaspalvelua

muussa toiminnassa kertynyttä osaamista:

 • järjestötyö
 • vapaaehtoistoiminta
 • harrastustoiminta

tiedustele mahdollisuutta hakea AHOT -prosessiin, jolla voit suorittaa kandidaatin tutkintoosi sisältyvät pakolliset puheviestinnän opinnot (tiedekunnasta riippuen 2 – 3 op).

Tiedusteluihin vastaavat puheviestinnän lehtori(t) ja yliopistonopettaja, joiden yhteystiedot löytyvät puheviestinnän henkilökunnan yhteystiedoista.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto