Yliopiston kielikeskus

Puheviestintä

Etusivu

 

Vuorovaikutusosaamista opiskeluun ja työelämään

Vuorovaikutustaidot ovat avain tuloksellisuuteen sekä työelämässä että opiskelussa. Puheviestinnän kursseilla vuorovaikutusosaamista harjoitellaan pienissä ryhmissä ja henkilökohtaisen palautteen avulla.

Vuorovaikutustaidoista on hyötyä jo opintojen aikana

Uudet oppimiskäsitykset ovat tuoneet mukanaan aktivoivia opetusmenetelmiä ja opinnoissa eteneminen edellyttää osallistumista erilaisiin viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin. Lukupiirit, ryhmätyöt, tiimityöskentely, projektit, seminaarit ja esitelmät ovat opiskelijan arkea.

Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista vuorovaikutusosaamista

Asiantuntijan vuorovaikutusosaamisen alueita ovat esimerkiksi esiintymisen taidot, tiimiviestintä, projektiviestintä, konfliktinhallinnan ja neuvottelemisen taidot, suhteiden luomisen ja verkostoitumisen taidot, johtamisviestintä, perustelemisen ja argumentoinnin taidot, PR- ja yhteisöviestintä, tiedottaminen, kirjoitusviestintä, kielitaito ja kulttuurienvälinen viestintä.

Yksilön ja yhteisön etu

Vuorovaikutusosaamisen voidaan katsoa koostuvan yksilön viestinnällisistä tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista, joiden avulla hän on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen limittyvät yksilön ammattiosaamiseen. Yksilön osaaminen tulee vuorovaikutuksen kautta yhteiseen käyttöön. Yhteisössä vuorovaikutuksella on merkitystä myös työssä viihtymiselle ja työssä jaksamiselle.

Vuorovaikutusosaaminen on aineetonta pääomaa - se ei kulu käytössä, vaan on hyödynnettävissä yhä uudelleen. Aikaa myöten sen arvo yleensä vain kasvaa.

Videoidut harjoitukset

Kursseilla videoidut harjoitukset löytyvät joko Moniviestimestä tai opettajan kanssa sovitusta paikasta.
http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/kielikeskus/puh/

Jos videoiden katselussa on ongelmia, kysy apua osoitteesta: video-support@jyu.fi.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto