Yliopiston kielikeskus

Puheviestintä

Etusivu

 

Vuorovaikutusosaamista opiskeluun ja työelämään

Vuorovaikutustaidot ovat avain tuloksellisuuteen sekä työelämässä että opiskelussa. Puheviestinnän kursseilla vuorovaikutusosaamista harjoitellaan pienissä ryhmissä ja henkilökohtaisen palautteen avulla.

Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista vuorovaikutusosaamista

Asiantuntijan vuorovaikutusosaamisen alueita ovat esimerkiksi esiintymisen taidot, tiimiviestintä, projektiviestintä, konfliktinhallinnan ja neuvottelemisen taidot, suhteiden luomisen ja verkostoitumisen taidot, johtamisviestintä, perustelemisen ja argumentoinnin taidot. 

Yhteinen vuorovaikutusosaaminen

Vuorovaikutusosaamisen voidaan katsoa koostuvan yksilön viestinnällisistä tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista, joiden avulla hän on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen limittyvät yksilön ammattiosaamiseen. Yksilön osaaminen tulee vuorovaikutuksen kautta yhteiseen käyttöön. Yhteisössä vuorovaikutuksella on merkitystä myös työssä viihtymiselle ja työssä jaksamiselle.

Vuorovaikutusosaaminen on aineetonta pääomaa: se ei kulu käytössä, vaan on hyödynnettävissä yhä uudelleen. Aikaa myöten sen arvo yleensä vain kasvaa.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto