Yliopiston kielikeskus

Kotikansainvälistyminen

Kotikansainvälistyminen

Huomaathan, että MoKOon tulee sisällyttää vähintään kahden vieraan kielen opintoja kandidaatin tutkintoon sisältyvien ruotsin ja englannin opintojen lisäksi.

Ja, että MoKOon voidaan liittää ainoastaan sellaisia monikielisyyttä ja kulttuurienvälistä osaamista tukevia kursseja, jotka eivät ole tai jota ei aiota käyttää osana jotain toista kansainvälistymisvalmiuksia tukevaa opintokokonaisuutta (esim. ICS perusopinnot, DKS, RKM).

 

Kotikansainvälistyminen voi olla:

1) Kursseja kielikeskuksen tarjonnasta

Voit katsoa kielikeskuksen kurssitarjonnan Korpista. MoKOon tulee sisällyttää VÄHINTÄÄN KAHDEN VIERAAN KIELEN opintoja kandidaatin tutkintoon sisältyvien ruotsin ja englannin opintojen lisäksi. Vieraita kieliä tulee olla yhteensä vähintään 10 opintopistettä. Kielikeskuksessa on kielikurssien lisäksi myös monia muita kansainvälisyyttä tukevia kursseja. 

2) Omalle ainelaitokselle suoritettuja opintoja

Nämä kurssit suoritetaan tiedekuntien ja ainelaitosten opetussuunnitelmien ja -ohjelmien mukaisesti. Niille osallistuminen edellyttää opinto-oikeutta kyseisessä oppiaineessa ja niiden opintopisteet kuuluvat asianomaiselle ainelaitokselle.  

MoKOon soveltuvia tiedekuntien tarjoamia kursseja voivat olla sellaiset, joiden aiheina ovat monikulttuurisuus, kulttuurienvälisyys, monikielisyys, kulttuurinen ymmäräminen jns. (interculturalism, multiculturalism, cultural understanding). Esimerkiksi seuraavat kurssit voisivat olla osa MoKOa:

CSP507 Multicultural Education, ICSP501 Multicultural Counselling, HTKS157 Moninaisuus, KUPS060 Monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka, ETNA111 Etnisyys, identiteetti ja vähemmistöt.

Kun opiskelija haluaa sisällyttää MoKOon ainelaitosten tarjoamia kansainvälistymistä tukevia kursseja, tulee hänen kirjata kyseisten kurssien osaamistavoitteet ja perustella kurssien sopivuus MoKOn todistusta varten tehtävässä hakemuksessa. Hakemukseen laaditaan perusteltu arvio siitä, kuinka valitut kurssit ovat tukeneet opiskelijatn kansainvälistymistaitoja ja kulttuurienvälistä osaamista.Hakemukseen tulee myös aina liittää ote opintorekisteristä.  

3) Muutoin hankittua monikielistä kulttuurienvälistä osaamista

Jos sinulla on viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään noin kahden vuoden työkokemus tai opintojesi aikana tai ohessa kertynyttä osaamista, kuten

  • järjestötyö
  • vapaaehtoistoiminta
  • harrastustoiminta

kulttuurienvälistä ja monikielistä osaamista vaativista tehtävistä, kannattaa myös tämä osaaminen nostaa esille MoKOssa. Vaikka yllä mainitusta kokemuksesta ja osaamisesta ei olisi näyttöä opintopisteiden muodossa, voidaan se kuitenkin mainita osana MoKOa. Näin opiskelija voi osoittaa opiskeluaikana kertyneet kansainvälistymisvalmiutensa ja -osaamisensa kätevästi yhdellä dokumentilla. Kun siis kokoat MoKOa ja täytät todistukseen vaadittavaa hakemusta, voit liittää mukaan myös yllä mainittuja seikkoja ja perustella niiden liittäminen MoKOon.

 

Tarkemmat tiedustelut: koordinaattori Lotta Kokkonen (lotta.o.kokkonen [at] jyu.fi)

 

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto