Yliopiston kielikeskus

Verkkoaineistoja ja linkkejä

Gradutakuu. Erilainen graduopas. Kimmo Svinhufvud.

http://www.gradutakuu.fi/

Iso suomen kielioppi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 5.

http://scripta.kotus.fi/visk

Kotimaisten kielten keskus (Kotus)

http://www.kotus.fi/

–        Kielenhuolto: Ohjeita ja suosituksia Kielitoimiston ohjepankissa http://kielitoimistonohjepankki.fi/

Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti. – Etäkäyttöoikeus JY:n opiskelijoilla.

http://www.kielikello.fi

MOT-sanakirjasto. Kielikone Oy. – Etäkäyttöoikeus JY:n opiskelijoilla. Tarjolla mm. seuraavat suomen kielen sanakirjat:

–        MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0

–        MOT Gummeruksen uusi suomen kielen sanakirja 1.0

–        MOT Asutusnimihakemisto 2.0

–        MOT Synonyymisanakirja 1.0

–        MOT Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja 5.0

http://mot.kielikone.fi/mot/jyu/netmot.exe

Kielijelppi. Helsingin yliopiston kielikeskuksen ylläpitämä yliopistolaisten kieli- ja viestintäapuri.

http://www.kielijelppi.fi/

Kirjoittajan ABC-kortti. Suomen virtuaalikielikeskus. Kirjoittamisprosessi, tekstinhuolto, kielenhuolto.

http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/

Kirjoituskurssin aineisto. Jyväskylän yliopiston kielikeskus. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

http://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/index.shtml

Tietotekniikan termitalkoot. Sanastokeskus TSK. Suosituksia suomenkielisistä tietotekniikan termeistä.

http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto