Yliopiston kielikeskus

Gradutyöpajat

Gradu valmiiksi ─ uudenlainen neljän työpajan kokonaisuus gradunkirjoittajille

Kielikeskuksen jatko-opiskelijoille järjestämät tieteellisen viestinnän työpajat ovat saavuttaneet suuren suosion, ja samantyyppisiä, erilaisia työskentelytapoja hyödyntäviä tiiviitä opetuskokonaisuuksia on toivottu myös maisterivaiheen opiskelijoille.

Tähän tarpeeseen Kielikeskus vastaa nyt lanseeraamalla täysin uudenlaisen Gradu valmiiksi -työpajakokonaisuuden. Graduvaiheen työpajojen tarkoitus on tukea entistä paremmin graduvaiheen opiskelijoiden valmistumista. Työpajakokonaisuuteen kuuluu neljä osaa:

 • XKVB001 Gradu vauhtiin (2 op)
 • XKVB002 Raakileesta graduksi (2 op)
 • XKVB003 Gradun viimeistely (2 op)
 • XKVB004 Graduretriitti (2 op)

Työpajat tarjoavat - nimensä mukaisesti - kohdennettua apua graduprosessin eri vaiheisiin. Opiskelija voi valita omaan vaiheeseensa parhaiten sopivan kokonaisuuden tai halutessaan hän voi osallistua jokaiseen työpajaan, porras portaalta seuraavalle edeten.

XKVB001 Gradu vauhtiin -työpaja (2 op)

 • Työpaja on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat gradun kirjoittamisen alkuvaiheessa ─ tai tilanteessa, jossa opinnäytteen kirjoittaminen ei syystä tai toisesta suju.
 • Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoittamisprosessin käynnistyminen.
 • Tavoitteena on, että opiskelijalle syntyy jäsentynyt kuva gradusta kirjoittamistehtävänä sekä realistinen näkemys oman gradunsa ydinsisällöstä, rakenteesta ja toteuttamisaikataulusta.
 • Työpaja toteutetaan intensiivisenä kuukauden opiskelujaksona, johon kuuluu sekä tapaamisia että verkko-opiskeluja.
 • Opiskelu työpajoissa on monimuotoista ryhmätyöskentelyä, jossa vertaisryhmällä on olennainen merkitys.

XKVB002 Raakileesta graduksi -työpaja (2 op)

 • Tässä -työpajassa opiskelijat saavat tukea luonnostekstiensä hiomiseen lopulliseksi gradutekstiksi.
 • Työpajassa hiotaan eri gradun osien rakenteellista sujuvuutta ja muokataan tekstejä lukijan näkökulman huomioiviksi.

XKVB002 Gradun viimeistely -työpaja (2 op)

 • Työpaja on intensiivinen kahden viikon työskentelyjakso, jonka aikana perehdytään tyypillisiin pro gradun viimeistelyssä huomioitaviin seikkoihin (tiivistelmä, otsikointi ja tekstin kielenhuolto) ja viimeistellään omaa ja vertaiskirjoittajan gradutekstiä.
 • Työpajan sisältöä räätälöidään osanottajien tarpeiden mukaan.

XKVB004 Graduretriitti - gradun kirjoittamisen intensiivikurssi

 • Kesäkuussa 2014 järjestetään ensimmäisen kerran Graduretriitti.
 • Tämä kirjoittamisen intensiivikurssi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden keskittyä oman tutkimuksen kirjoittamisen kolmen kesäisen päivän ajaksi.
 • Kurssi koostuu yhteisestä, yliopistolla pidettävästä orientaatiopäivästä (maanantai 26.5. 10─14) sekä kolmen päivän työskentelystä Konneveden tutkimusasemalla (ma 16.6.─ ke 18.6.2014).
 • Tässä työpajassa pääpaino on itsenäisessä kirjoitustyössä, mutta tarjolla on myös omaa työskentelyä tukevia kirjoittamispajoja, tietoiskuja kirjoittamisprosessin hallinnasta sekä asiantuntevaa ohjausta erilaisiin kirjoittamisen pulmatilanteisiin.

Lisätietoja työpajoista antavat kirjoitusviestinnän opettajat Elina Jokinen (elina.k.jokinen@jyu.fi) ja Päivi Torvelainen (paivi.torvelainen@jyu.fi).

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto