Yliopiston kielikeskus

Tervetuloa opiskelemaan kirjoitusviestintää!

Kirjoitusviestinnän kursseilla perehdyt suomenkielisten tekstien laadintaan. Voit harjoitella tieteellisten tekstien ja työelämän tekstien kirjoittamista. Lisäksi voit paneutua tekstiesi kielen huoltamiseen ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojasi luovassa kirjoittamisessa.

Kirjoitusviestinnän kurssien lähtökohtana on, että akateemisen asiantuntijan kirjoittamistaito on erilaisten tekstilajien kirjoittamisen taitoa. Jokaisella näistä tekstilajeista on omat rakenteelliset ja tyylilliset ominaispiirteensä, jotka kirjoittajan on hallittava, jotta hän saa viestinsä perille. Eri tekstilajien kirjoittamisen taito opitaankin parhaiten tutustumalla jo kirjoitettuihin teksteihin ja analysoimalla niiden piirteitä sekä harjoittelemalla itse tekstin kirjoittamista. Kirjoitustaidon oppimisessa myös palautteella on tärkeä merkitys. Kirjoitusviestinnän kursseilla saat aina palautetta omista teksteistäsi.

Voit opiskella kirjoitusviestintää kandidaatin- ja maisterinopinnoissasi sekä jatko-opinnoissasi. Monet kirjoitusviestinnän kurssit on integroitu oman pääaineen opintoihin. Tarkista, mitä kursseja tutkintoosi kuuluu. Ohjeita ja neuvoja -sivuilta löydät tiedekuntasi tutkintovaatimukset. Kirjoitusviestinnän kurssit sopivat sekä pakollisiksi että valinnaisiksi viestintä- ja kieliopinnoiksi.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto