Yliopiston kielikeskus

Perinteinen Japanin kulttuuri (4op)

Osaamistavoitteet:

Hahmotetaan perinteisen kansan- ja korkeakulttuurin sekä käsityön kokonaiskuva historiallisessa kehyksessä ja hallitaan muutama osa-alue yksityiskohtaisemmin. Osataan esittää omaksuttu tieto esseemuodossa sekä esitelmänä.

 

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija esittää vähintään tyydyttävää tietotasoa kirjoitelmassaan ja esitelmässään. Loppukokeessa hän on valmistautunut esittämään vähintään tyydyttävää tietotasoa seuraavista aihepiireistä: Japanin uskonnot, muutamat perinteiset kansan- ja korkeakulttuurin sekä käsityötaidon osa-alueet historiallisessa kehyksessä.

 

Sisältö:

Opiskellaan perusasiat Japanin uskonnoista. Tutustutaan perinteisen kansan- ja korkeakulttuurin sekä perinteisten käsityötaitojen osa-alueisiin kulttuurihistorian kehyksessä. Opiskelijat tutustuvat erityisesti oman kurssitutkielmansa aiheeseen ja esittävät aiheensa muille.

 

Opetustavat: 28 tuntia kontaktiopetusta ja 108 tuntia itsenäistä opiskelua, paritehtäviä ja kirjoitelman sekä esitelmän laatimista.

 

Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä loppukokeeseen osallistuminen. Jos kurssin suorittaa osallistumatta tapaamisiin, kirjoitelman lisäksi osallistutaan tenttiin, jossa osoitetaan perehtyneisyyttä perinteiseen kulttuuriin ja kulttuurihistoriaan omaa kirjoitelmaa laajemmin. Tentittävä kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa.

 

Oppimateriaalit: Opettajan suosittelema kirjallisuus, itse etsitty kirjallisuus ja muu lähdemateriaali.

 

Arviointi: Jatkuva näyttö aktiivisen osallistumisen kautta, kirjoitelman ja esitelmän tekeminen hyväksytysti sekä loppukokeessa annettu hyväksytty näyttö sisällönhallinnasta. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto