Yliopiston kielikeskus

Japani 6 (5 op)

Kurssin sisältö ja osaamistavoitteet:

Uusien kirjoitusmerkkien opetteleminen kirjasta Basic Kanji Book: kappaleiden 39-45 sisältö. Opiskelija on opetellut kurssin loppuun mennessä, perusopintojen aikana, kaikkiaan noin 500 kanji-merkkiä . Lisäksi oppikirjan ja lisämateriaalien kautta opiskelijalle on tullut passiivisen kielitaidon piiriin lukuisia muita kanjimerkkejä.

Oppikirjan Bunka shokyuu nihongo 2 kappaleiden 30-34 sisältö: opetellaan mm. keigoa eli kohteliaita  ja nöyriä ilmauksia entistä laajemmin, lisäksi passiivi, kausatiivi ja kausatiivin passiivimuoto, erilaisia muita peruskieliopin muotoja, kuten esimerkiksi vielä yksi konditionaalimuoto.

Kurssilla tehdään itsenäisesti suuri aineistotehtävä, jonka aikana harjoitellaan kääntämistä japanista suomeen.

Kurssin aikana opiskellaan opiskelijoiden opintopiireissä tavanomaisten opettajajohtoisten kurssitapaamisten lisäksi. Kurssi ohjaa opiskelijoita itsenäisen opiskelun pariin.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto