Yliopiston kielikeskus

Japani 5 (4 op)

Kurssin sisältö ja osaamistavoitteita:

Kurssilla vaaditaan edellisillä kursseilla opiskeltujen kanjimerkkien ja sanaston sekä kieliopillisten rakenteiden hyvää hallintaa, eli vähintään arvosanaa 2 (mieluummin 3) edelliseltä kurssilta. 

Tutustutaan tuttavalliseen kielenkäyttöön ja sukupuolien eriytyneeseen kielenkäyttöön sekä yritetään ymmärtää sukupuolien neutraalin ja tuttavallisen kielenkäytön eroja. Edelleen tutustutaan asumiseen. Uutena opitaan, kuinka vahva kiitollisuuden osoittaminen sekä oikeanlaiset sanavalinnat ja kohteliaisuustasot tukevat harmonian säilyttämistä ihmissuhteissa.

Kurssin kieliopillinen sisältö ja osaamistavoitteet: antaa ja saada-verbien laajempi käyttö, kielen maskuliiniset ja feminiiniset rakenteelliset piirteet, uutta käyttöä te-muodolle, verbien transitiivinen ja intransitiivinen muoto (kertausta).

Harjoituksia japanin tasokoetta (JLPT) varten.

Oppikirja Bunka shokyuu nihongo 2 kappaleet 24-29 ja Basic Kanji Book vol. 2 kappaleet 30-38.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto