Yliopiston kielikeskus

Japani 3 (4 op)

Osaamistavoitteet:

Osataan yhä laajemmin arkipäivän sanastoa ja rakenteita, esim. mielipiteen ilmaisua, asunnon ja osa-aikatyön hakemiseen ja terveydenhoitoon liittyviä asioita. Näihin liittyvä suullinen taito on kehittynyt riittävälle tasolle. Perustyylin menneen aikamuodon taivutukset, vertailumuodot sekä potentiaalimuoto ovat tulleet tutuiksi. Kiinalaisten merkkien osaaminen sekä merkityksen ymmärtämisen että niiden monien lausumistapojen osalta laajenee entisestään.

 

Kurssin alimmalla arvosanalla suorittava opiskelija osaa sujuvasti lukea ja kirjoittaa kaikki tavumerkit. Hän osaa tyydyttävästi kurssin kanji-merkkien merkitykset sekä lausumis- ja käyttötavat. Hän osaa tyydyttävästi kurssin adjektiiveja ja verbejä sekä keskeisimpiä substantiiveja, ja osaa muodostaa ymmärrettäviä lauseita arkipäivän tilanteisiin liittyen sekä kirjallisesti että suullisesti. Perustyylin menneen aikamuodon, potentiaalimuotojen ja vertailumuotojen käyttö on vähintään tyydyttävällä tasolla.

 

Sisältö:

Opetellaan yhä laajemmin arkipäivän sanastoa ja rakenteita, esim. mielipiteen ilmaisua, asunnon ja osa-aikatyön hakemiseen ja terveydenhoitoon liittyviä asioita. Harjoitellaan erityisen paljon suullista taitoa. Perustyylin menneen aikamuodon taivutukset, vertailumuodot sekä potentiaalimuoto ovat kurssin keskeisintä kielioppisisältöä. Kiinalaisten merkkien merkitysten ymmärtäminen ja niiden monien lausumistapojen osaaminen on tärkeää.

 

Opetustavat: 50 tuntia kontaktiopetusta, 58 tuntia itsenäistä työskentelyä. Runsaasti parikeskustelua ja lisäksi kuuntelutehtäviä ja mm. Kopassa olevien lisämateriaalien kautta tehtävää harjoittelua ja opiskelua. Peda.netissä on kurssin kotisivut, joita päivitetään jokaisena kurssipäivänä. Erityisesti peda.netin kautta hyödynnetään webbisivujen ja muiden sähköisten alustojen tuomia mahdollisuuksia opeteltaessa kieltä ja tutustuttaessa laajemmin tapohin, yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

 

Suoritustavat: Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö. Vaihtoehtoisesti AHOT:n kautta hyväksiluku. Jos opiskelijalla on opiskelutaustaa japanin kielessä, mutta se ei sovi AHOT-menettelyyn, tapauskohtaisesti arvioidaan, soveltuisiko näyttökokeissa esitetty taito kurssisuorituksen saamiseen.

 

Oppimateriaalit: Bunka shokyuu nihongo 1 –oppikirja ja harjoituskirja. Basic Kanji Book vol 1. Kopassa oleva materiaali ja peda.net-sivut.

 

Arviointi: Kurssikokeiden ja jatkuvan näytön perusteella arvioidaan asteikolla 0-5.

 

 

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto