Yliopiston kielikeskus

Heprea

Ei opetusta 2018-2019

XHEX001 Survival heprea, 2 op

Ma nishma? Tuntuuko opiskelu joskus ihan heprealta? Nyt se on!

Tule tutustumaan heprean kieleen ensimmäisten joukossa Jyväskylän yliopistossa! Kurssin aikana tutustut heprean kielen aakkosiin, ja kurkistat myös eksoottiseen israelilaiseen kulttuuriin.

Kurssi on johdatus heprean kieleen, ja sen suoritettuaan opiskelija osaa mm. kirjoittaa nimensä hepreaksi, lukea joitain kylttejä sekä käydä lyhyitä keskusteluja arkipäivän tilanteisiin liittyvistä aiheista (esim. Itsensä esittely, perhe, tien kysyminen, kaupassa asioiminen).

Tämän kurssin jälkeen kaikki ei olekaan enää ihan hepreaa! 

Bruchim habaim! Tervetuloa! 

XHE0005 Heprea 1, 4 op

Heprea 1 on alkeiskurssi, jonka tarkoitus on johdatella nykyheprean perusteisiin sekä kiehtovaan israelilaiseen kulttuuriin.

Kurssin aikana tutustutaan heprean kielen paino- ja käsikirjaimiin, opiskellaan perusfraaseja ja -kielioppia sekä aletaan rakentaa sanavarastoa, jolla selviää arkielämän eri tilanteissa. Kurssilla painotetaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa, sisältäen runsaasti pari- ja ryhmäkeskusteluja, kuunteluharjoituksia sekä kirjoitus- ja lukutehtäviä.

XHE0006 Heprea 2, 4 op

Jatkokurssi heprea 1 -kurssille.

Täydennetään perustason kielitaitoa ja syvennetään kieliopin tuntemusta. Opetellaan selviytymään heprean kielellä elämän arkitilanteissa kirjallisesti ja suullisesti. Kurssilla jatketaan myös tutustumista israelilaiseen (tapa)kulttuuriin.

Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto