Yliopiston kielikeskus

Opetus

Opetus

Tutkinto-opiskelijoille

Tehtävänämme on järjestää tutkintoasetusten edellyttämät viestintä- ja kieliopinnot yliopiston kaikille perusopiskelijoille.

Tavoitteenamme on antaa ajantasaista ja laadukasta viestintä- ja kielikoulutusta akateemisen opiskelun ja työelämän tarpeisiin, ohjata opiskelutaitojen, itseohjautuvuuden ja itsenäisen oppimisen kehittämiseen ja näin luoda perusta opiskelijoiden elinikäiselle oppimiselle.

Tutkintoihin kuuluu viestintä- ja kieliopintoja

  • äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnässä
  • toisessa kotimaisessa kielessä
  • yhdessä tai kahdessa vieraassa kielessä
Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto