Maturiteetti eli kypsyysnäyte

Ohjeita kypsyysnäytteen sisällöntarkastajalle

Kypsyysnäyte on tenttilanteessa kirjoitettava esseetyyppinen kirjoitelma, jossa opiskelija osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja oman alansa hallinnan. Kypsyysnäyte on mahdollista tehdä myös e-tenttinä tai opintojaksolla kirjoitettavana kypsyysnäytteenä.

Tehtävänanto

Kypsyysnäyte on esseetyyppinen kirjoitelma, ja siksi tehtävänannon pitäisi johdattaa opiskelijaa kirjoittamaan essee.

Annetut aiheet on muotoiltava siten, että niistä voi kirjoittaa esseen. Tehtävänanto ei saisi olla tyyppiä: "Vastaa yhteen seuraavista kysymyksistä...". Tällainen tehtävänanto johdattaa tenttivastauksen kirjoittamiseen, jolloin kypsyysnäytteestä saattaa puuttua esseessä vaadittava taustoittava alku ja tekstiin sopiva lopetus.

Otsikoiden ei pitäisi muistuttaa tenttikysymyksiä, eivätkä ne saisi edellyttää runsasta kaavojen ja kuvioiden käyttöä. Pitkä ja monipolvinen otsikko vaikeuttaa kirjoittamista.

Suomenkielisen kypsyysnäytteen tehtävänannossa annettujen otsikoiden täytyy olla suomenkielisiä riippumatta tutkielman kielestä. Jos opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen ruotsiksi tai englanniksi, otsikoiden tulee olla ruotsiksi tai englanniksi. Jos et muotoile valmista otsikkoa, niin muistuta opiskelijaa tehtävänannossa siitä, että hänen on otsikoitava kypsyysnäytteensä itse.

Esimerkkejä tehtävänannoista ja otsikoista

  • Kirjoita esseetyyppinen kirjoitelma yhdestä seuraavista aiheista: XXX.
  • Pohdi XXX:n merkitystä yhtenä vaihtoehtona tulevaisuudessa.
  • Pohdi NN:n perusteluja XXX:stä.
  • Tarkastele oman tutkimuksesi keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä hyödyntäen tutkimuksesi teoreettista viitekehystä. Otsikoi itse.

Kypsyysnäytteen lähettäminen kielentarkastukseen

Kypsyysnäyte ja maturiteettilomake lähetetään kielentarkastukseen sisäisessä postissa seuraavaan osoitteeseen: Kypsyysnäytteiden kielentarkastus / Oppio.

Kielentarkastukseen varattu aika (2 viikkoa) alkaa kypsyysnäytteen ja lomakkeen saapumisesta kielikeskukseen.

Jos Exam-kypsyysnäytteen tarkastuksesta on kysyttävää, kielentarkastajiin saa yhteyden sähköpostitse (maturiteetit-ulc@jyu.fi).

Kiireellinen kypsyysnäyte

Kiireellisessä tapauksessa merkitse sana kiire punaisella tai post it -lappu tenttikuoren päälle. Näin tieto kypsyysnäytteen kiireellisyydestä välittyy varmasti tarkastajille.

Kiireellisestä Exam-kypsyysnäytteestä on hyvä lähettää sähköpostiviesti kielentarkastajille (maturiteetit-ulc@jyu.fi).

Kielentarkastuksen kriteerit

Kielentarkastuksessa kypsyysnäyte arvioidaan neljän kriteerin perusteella:

  • tekstilaji ja tyyli
  • rakenne
  • lauseet ja virkkeet
  • kieliasu
Yhteystiedot

kompassi

Käyntiosoite:
Opintoasiat ja hallinto
Seminaarinmäki, Oppio-rakennus

Sähköposti:
lcinfo@ulc.jyu.fi

Postiosoite:
Yliopiston kielikeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto